Nyheter

Sist oppdatert 25.10.2017

Bli med på klimakurs!

Jobber du i en innlandskommune, kan du bli med på klimatilpasningskurs 28. januar.
Sist oppdatert: 08.11.2019
Brygge og islagt vann

Biotown med tema matproduksjon, helse og skog

I forbindelse med Biotown 2019 blir det 3 arrangementer i 3 regioner med tema matproduksjon, helse og skog.
Sist oppdatert: 16.10.2019

Bredt skoletilbud i alle regioner

Alle søkere med ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass fra høsten 2019. Selv om det er et bredt tilbud i alle regioner, er det noen tilbud som ikke har nok søkere til å settes i gang neste skoleår.
Sist oppdatert: 06.05.2019
Flere ungdommer i kokkeuniform baker

Bevisst likestillingspolitikk gir gode resultater

Likestillingspolitikk og systematisk jobbing fungerer. I dag er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Hedmark fylkeskommune nærmest utliknet.
Sist oppdatert: 08.03.2019
Personalsjef Terje Selnes og fylkesråd Thomas Breen studerer tallene som viser at i Hedmark fylkeskommune har kvinner og menn med like oppgaver og likt ansvar også lik lønn.

Billig å kjøre buss i sommer

I juli kan du kjøre buss for 10 kroner i hele Hedmark.
Sist oppdatert: 18.06.2018
Buss

Ba om mer penger til fylkesveger

Fylkesrådet i Hedmark ønsker et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveger. Dagens rammetilskudd er ikke nok for å ta unna etterslepet, og standardforskjellen mellom riks- og fylkesveger gir store utfordringer.
Sist oppdatert: 13.03.2018
Anne Karin Torp Adolfsen