Nyheter

Sist oppdatert 25.10.2017

Rustet opp for 108 millioner kroner

Solør videregående skole har fått oppgradert skolebyggene både på studiested Våler og Sønsterud. Onsdag kunne en stolt rektor vise fram resultatet.
Sist oppdatert: 06.12.2019
En gruppe personer går gjennom en gang

Regional fagkonferanse i tre byer

Nå kan du si din mening om Innlandsstrategien. Første by ut er Elverum 9. januar.
Sist oppdatert: 27.11.2019
Mjøsbrua med utsikt mot Biri.

Rapport om arbeidet med næringsutvikling 2018 lagt fram for fylkestinget

Rapporten viser stor aktivitet og gode resultater av arbeidet med næringsutvikling i Hedmark.
Sist oppdatert: 26.06.2019
Bilde fra toppen av Tronfjell, mennesker som går bortover en vei, steinete landskap, radiomast bortest mot toppen.

Rekordantall elever fullførte videregående opplæring

76,1 prosent av elevene som startet videregående opplæring i Hedmark i 2013 har fullført og bestått etter 5 år.
Sist oppdatert: 17.06.2019
Ungdommer i klasserom

Renate Haugom fikk Ludvigprisen 2018

Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris Ludvigprisen ble mandag kveld delt ut til Renate Haugom fra Hamar.
Sist oppdatert: 02.04.2019
Gunn Randi Fjæstad og Renate Haugom

Reparerer skader på fv. 24

I løpet av høsten vil det bli utført asfaltlapping på fylkesveg 24 mellom Gata i Vallset og Uthuskrysset i Stange.
Sist oppdatert: 21.08.2018
Veg med sprukken asfalt.

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft på høring

Planen skal være et redskap for kompetanseutvikling, rekruttering og videreutvikling av arbeids- og næringslivet i Hedmark.
Sist oppdatert: 26.06.2018
To ungdommer ser i en bok

Revidert vegnettsplan for Hedmark på høring

Fylkesrådet vedtok i møte 4.desember 2017, sak 17/7045, å sende utkast til Vegnettsplan for Hedmark på høring. Høringsfristen gikk ut den 15.04.2018.
Sist oppdatert: 17.01.2018
Riksveg 26 i Engerdal