Atlungstad Brenneri fredet

Tirsdag ble det historiske brenneriet Atlungstad i Stange fredet av Riksantikvaren.
Sist oppdatert 04.12.2019
Per Harald Grue, Hanna Geiran og Knut Hage
Styreleder i Atlungstad Brenneri Per Harald Grue, riksantikvar Hanna Geiran og styreleder i Atlungstad Golf Knut Hage.

Hedmark fylkeskommune er en av eierne av Atlungstad Brenneri.

- Noen tenker seg fredning som en osteklokke, der man legger et lokk over noe og så skal det ikke røres. Her er det vern gjennom bruk, sa fylkesordfører Arnfinn Nergård i forbindelse med fredningsmarkeringen på Atlungstad tirsdag.

Fra fylkeskommunen trakk han spesielt fram kulturnvernleder Elisabeth Seip og tidligere fylkesråd Aasa Gjestvang for den innsatsen de har lagt ned for å få aktivitet på brenneriet igjen.

Det er også mange andre aktører som har bidratt, blant annet venneforeningen, Stange kommune og Arcus.

Komplett produksjonslinje

Anlegget på Atlungstad har hatt kontinuerlig produksjon gjennom 160 år, med unntak av noen få år på 2000-tallet.

Atlungstad er det mest intakte historiske brenneriet i Norge og har en komplett produksjonslinje for spritproduksjon.

- Det er flott å se at bruk er det beste vern, sa riksantikvar Hanna Geiran.

Hun er også opptatt av at kulturminnene på Atlungstad kan fortelle oss mye om både landbruks- og industrihistorie.

15 utvalgte anlegg

Atlungstad Brenneri er en del av bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner i Norge, der 15 utvalgte anlegg får tilskudd til istandsetting og vedlikehold. Disse anleggene representerer et nasjonalt tverrsnitt av kulturminner knyttet til den industrielle utviklingen i landet.

Atlungstad Brenneri er valgt som en representant for den landbruksbaserte nærings- og nytelsesmiddelindustrien fra 1800- og 1900-tallet.

Seks bygninger og konstruksjoner på Atlungstad er omfattet av fredingen, inkludert frørenseriet som ble etablert som binæring under forbudstiden på 1920-tallet. I tillegg er et område omkring kulturminnene fredet. Fredningen innebærer at man må søke om tillatelse for å kunne gjøre endringer på anlegget.

Foredlet potetoverskudd

Atlungstad Brenneri ble etablert i 1855 ved at flere gårder i Stange gikk sammen om å etablere et destilleri. På den måten fikk bøndene foredlet bygdas stadig økende potetoverskudd.

Mjøsregionen var dominerende innen spritproduksjon på denne tiden. Atlungstad var et av de ledende brenneriene, også på landsbasis.