Biotown med tema matproduksjon, helse og skog

I forbindelse med Biotown 2019 blir det 3 arrangementer i 3 regioner med tema matproduksjon, helse og skog.
Sist oppdatert 16.10.2019

Hedmark fylkeskommune er en av samarbeidspartnerne når Biotown arrangeres for 5. gang i november.

Hvordan sikrer vi fremtidig tilgang på naturressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv? Hvordan kan vi jobbe for å bekjempe antibiotikaresistens? Hva er skogens betydning for klimaarbeidet? Hvordan sørge for klimasmarte løsninger på hver enkelt gård? Og hvilken rolle har husdyra i en bærekraftig matproduksjon?

Det er noen av spørsmålene som blir tatt opp i forbindelse med Biotown.

  • 7. november er temaet "Fremtidens matproduksjon" på konferansen på Søberg gård i Alvdal.
  • 13. november settes antibiotikaresistens på dagsorden på Hamar kulturhus.
  • 14. november handler det om skogen inn i fremtiden på Sentrum videregående skole i Kongsvinger.

Biotown 2019 er en nasjonal møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning.

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Påmelding og mer informasjon