Førjulskonferanse om livskvalitet og nærmiljø

Velkommen til siste samling i regi av folkehelseteamet i Hedmark, før vi blir Innlandet fylket over nyttår.
Sist oppdatert 20.11.2019
julegave

Dette er en invitasjon til alle kommuner i Hedmark som ønsker nyttig påfyll om det systematiske folkehelsearbeidet og om spørreundersøkelsen om livskvalitet og nærmiljø som ble gjennomført i 2019.

Tid: 10.desember 2019 klokka 10.00 - 13.00. 

Sted: Hamar Teater, Strandgata 23

Samlingen avsluttes med lunsj klokka 13.00.

Det er ingen deltakeravgift.

  • Har kommunen ferdigstilt oversiktsdokumentet til bruk av politikerne i 2020? – viktige innspill for å gjøre oversiktsdokumentet klart.
  • Hva sier Hedmarkingene om livskvalitet og nærmiljø – «itte verst!».

Dette blir siste samling i regi av folkehelseteamet i Hedmark, før vi blir Innlandet fylkeskommune over nyttår. Vi byr derfor på ekstra god lunsj for å markere avslutningen!

Vi fått med oss dyktige innledere på temaene:

  • Måling av livskvalitet og resultater nasjonalt v/ Ragnhild Bang Nes, Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
  • Spørreundersøkelse om livskvalitet og nærmiljø i Hedmark, v/ Ole Fredrik Ugland, Forskningsleder Kantar.
  • Det systematiske folkehelsearbeidet, oversiktsarbeid og ny veileder i folkehelsearbeidet v/ Kjersti Halvorsen Engeseth, Seniorrådgiver Helsedirektoratet.

Påmelding