Fredning av finnetorpet Orala

Lørdag 19. oktober ble det markert at det tradisjonsrike skogfinske torpet Orala er blitt fredet.
Sist oppdatert 22.10.2019
Mange personer uten dørs på torpet.
Direktør ved Norsk Skogfinsk Museum Dag Raaberg ønsket velkommen. Foto: Einar Stamnes

Langt inne på Finnskogen ligger det skogfinske torpet Orala. Plassen ligger høyt og fritt i en stor, skrånende og solvendt lysning inne på Varaldskogen i Kongsvinger kommune, ikke langt fra et annet fredet torp, Abborhøgda.

Nasjonale minoriteters kulturminner

Lørdag 19.oktober ble det markert at dette tradisjonsrike torpet og kulturlandskapet nå har fått status som fredet.

Orala er prioritert som ett av flere skogfinske kulturminner som fredes som resultat av Riksantikvarens gjennomgang av de nasjonale minoritetenes kulturminner.

Mangfoldige bygninger, rikt kulturlandskap

Fredningen på Orala omfatter både de 14 bygningene som er spredt rundt på det varierte tunet og kulturlandskapet rundt, med hage, åkerlapper, slåttenger og beitemark.

Kulturlandskapet har viktige verdier, og marken slås på tradisjonelt vis og høstbeites av kyr.

I tillegg er det fredet en såkalt netthuk ved Søndre Øyersjøen, en bygning for å oppbevare garn og andre fiskeredskaper. Det er tatt vare på en rekke redskaper fra den tiden folk drev her inne, blant annet en rekke spesielle jakt- og fangstredskaper som bjørnespyd og haukefelle.

Historie fra 1692

Orala eies av Norsk Skogfinsk Museum og drives i samarbeid med Austmarka Historielag og Oralas Venner.

Orala er det finske navnet på Åranstorpet, senere Øvre Aronstorpet. Plassen ble ryddet i 1692 av skogfinnen Samuel Orainen som kom fra Östmark i Värmland.

Stemningsfull markering

Ute på tunet ønsket Dag Raaberg, direktør for Norsk Skogfinsk Museum, velkommen. Birger Nesholen, som er rådgiver ved museet, fortalte om det mangeårige arbeidet med de skogfinske kulturminnene.

Austmarka historielag har vært en av pådriverne i ivaretakelsen av torpet. Åge Sørmoen fra historielaget fortalte om historien til torpet og sine egne opplevelser fra den tiden det bodde folk på Orala. Han fortalte om en helt særegen stemning, en stemning som man fremdeles kan oppleve her inne. 

Regnet satte ikke noen demper på humøret blant de mange fremmøtte. Inne i våningshuset serverte Austmarka historielag kaffe og vafler og det ble holdt taler og innlegg.

Ove Berg fra Finnskogen Kulturverksted framførte tradisjonelle viser med 5-strengs kantele.

En plass for opplevelser

Avdelingsdirektør Linda Veiby fra Riksantikvaren holdt innlegg og overrakte fredningsdiplom. Veiby fortalte litt om bakgrunnen for fredningen og at ønsket framover er at bygningene skal ivaretas og brukes på en måte som er godt for dem, slik at flere kan oppleve det særegne miljøet.

Elisabeth Seip, kulturvernleder i Hedmark fylkeskommune, gratulerte med fredningen og ga på vegne av fylkeskommunen en bevilgning til det videre arbeidet på 25.000.

Påtroppende ordfører i Kongsvinger, Margrethe Haarr, framhevet viktigheten av det skogfinske miljøet for kommunen.

Birger Nesholen takket avslutningsvis for godt samarbeid om fredningen og framhevet viktigheten av fortsatt satsing på den skogfinske historien.

Se bilder fra åpningen

Klikk på hvert enkelt bilde for å få det opp i stor størrelse. Da kommer ogå bildeteksten fram.

Åge Sømåmoen snakker til folk utendørs på torpet.Birger Nesholen snakker til en forsamling utendørs på torpet.Birger Nesholen viser fram orve til ljå.Linda Veiby overrekker fredningsdiplomet til Dag Raaberg.Fem personer studerer et klenodium i tre.Flere personer rundt et bord steker vafler.Kart over finnskogrunden.