Fylkeskulturkonferansen 2019

Kunstnere og andre kulturinteresserte er invitert til Fylkeskulturkonferansen 2019 på Gjøvik 19. og 20. november.
Sist oppdatert 17.10.2019
folkemengde foran scene

Tema for konferansen er: Hvordan kan vi bygge Innlandet på grunnsteiner av  kunst og kultur, og med det samtidig bekjempe den varslede frykten, fordommene og fremmedfiendtligheten?

I Innlandet ønsker vi kulturaktivitet og kulturopplevelser med mangfold og engasjement, for å styrke tilhørigheten, fellesskapet, identiteten og innbyggerstoltheten, mens undersøkelser viser at innbyggerne i Innlandet i årene som kommer vil bli færre, eldre og dårligere utdannet.

Kvinner flytter ut, mens mennene blir værende igjen. Samtidig peker forskning på den nære sammenhengen mellom fremmedfiendtlige holdninger og lavt utdanningsnivå, spesielt i områder med en aldrende befolkning med overvekt av menn.

Påmeldingsfrist er 8. november.

Program og påmelding