Gir støtte til insektproduksjon

Hedmark fylkeskommune gir 750 000 kroner til et internasjonalt prosjekt som skal se på produksjon av insekter til mat og fòr.
Sist oppdatert 15.10.2019
Små runde brød
Brødet kan i fremtiden være bakt med insektmel som en av ingrediensene. Foto: Pixabay

– Vi har satt oss som mål å bidra med å løse klimautfordringer samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser i Innlandet. Dette er et prosjekt som nettopp kan bidra til det, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap).

I 2050 vil det være 10 milliarder mennesker på jorden, og da må proteinproduksjonen økes med 60 prosent sammenliknet med i dag. Det er beregnet at utslippene av klimagasser ved produksjon av insekter er 1/100 sammenliknet med kjøttproduksjon.

- Det betyr ikke at vi tenker at Innlandet ikke lenger skal ha en sentral rolle med tanke på bruk av beite og kjøttproduksjon, men dette prosjektet kan bidra til at vi ser på flere kilder til protein og ikke minst at insektprotein kan brukes i fòrsammeheng i fremtida, understreker Sveen.

Norge-Sverige-samarbeid

Insektproduksjon til bruk i mat og fòr er fortsatt i en tidlig fase. Selv om matinsekter allerede er en naturlig del av kosten i en del land, gjelder ikke dette i Skandinavia. Nye lover i EU fører til at flere insektarter vil bli godkjent som mat i nær framtid. Dette vil åpne opp for et voksende marked for spiselige insekter.

Interreg-prosjektet KLIPP (Klimasmart proteinproduksjon) har som mål å møte den forventede økende etterspørselen ved å legge grunnlaget for storskalaproduksjon av insekter til mat og fòr i Indre Skandinavia for det europeiske markedet. Partnerne i KLIPP er Klosser innovasjon, Dalarna Science Park og Høgskolen i Innlandet.

- Vi tror at prosjektet kan bidra til utvikling av både Høgskolen i Innlandet og Klosser innovasjon. Dessuten kan det være et potensial for å utvikle arbeidsplasser i hele Hedmark i forbindelse med denne satsingen, sier Sveen.

Støtter bioøkonomistrategien

KLIPP er i tråd med Hedmarks bioøkonomistrategi, som legger vekt på en mer bærekraftig framtid for alle. I tillegg støtter prosjektet opp under flere punkter i FNs bærekraftmål og den oppfyller den svenske matstrategien.

I Dalarna finnes det allerede bedrifter som utvikler storskalaproduksjon av melbillelarver. Hedmark står for 18 prosent av kornproduksjon og 38 prosent av potetproduksjonen i Norge. Restprodukter av denne industrien passer som fòr til aktuelle insektarter. Høgskolen i Innlandet forsker på landbruk, bioteknologi og anvendt økologi.

Hva er Interreg?

Interreg Sverige-Norge er et samarbeid mellom norske grensefylker, svenske grense-län, nasjonalstatene og EU.

Klosser innovasjon jobber for å fremme kunnskapsbasert næring i hele Hedmark. Største eiere er Hedmark fylkeskommune, SIVA (Selskapet for industrivekst), Hamar kommune og Kongsvinger kommune.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 14. oktober.

Sakspapirer sak 152/19