Hvem blir Årets unge gründer 2018

Hedmark fylkeskommune vil også i år dele ut en pris på 50 000 kroner til Årets unge gründer. Er du under 35 år og har en nyskapende, voksende bedrift, så meld deg på konkurransen innen 17. september!
Sist oppdatert 14.08.2018
Fjorårets vinnere av ÅUG. Fra venstre de to prisvinnerne Kristoffer Grøtan Olsen og Tonje Wahl Evensen. Videre medarbeiderne Fredrik Skjøldt og Sebastian Nilssen, som gründerne gjerne delte æren for suksessbedriften med.
Fjorårets vinnere av ÅUG. Fra venstre de to prisvinnerne Kristoffer Grøtan Olsen og Tonje Wahl Evensen. Videre medarbeiderne Fredrik Skjøldt og Sebastian Nilssen, som gründerne gjerne delte æren for suksessbedriften med. Foto: Torunn H. Kornstad

Prisen «Årets unge gründer» er oppretta for å stimulere yngre gründere med spennende bedrifter til å utvikle dem videre. En mulig prisvinner kan drive innovativ næring, eller tradisjonell næring med elementer av nyskaping. Det er uansett et krav at bedriften kan vise til gode resultater, og at den har potensial for å vokse - gjerne også internasjonalt.

Fristen for å melde inn kandidater er 17. september. Dersom du eller noen du kjenner oppfyller kriteriene, er det bare å melde seg på. 50.000 kroner venter på prisvinneren!

Skjemaet under skal brukes til å skrive inn opplysninger om deg/den foreslåtte kandidaten.

Last ned skjemaet og skriv inn opplysningene, før du lagrer det og sender det til

postmottak@hedmark.org.

Merk eposten med: "Næring og nyskaping, Årets Unge Gründer".

Skjema forslagsstilling Årets unge gründer 2018.docx

Juryen velger ut 2-4 kandidater som får tilbud om å komme og presentere seg på et møte i begynnelsen av oktober. Presentasjonen kan eventuelt foregå via skype.

 

Prisutdeling

Prisen blir delt ut i fylkestinget 22.-23. oktober.

Prisen blir delt ut for åttende gang, og de tidligere prisvinnerne har hatt svært forskjellig bakgrunn og drevet bedrifter i ulike næringer. Vinnerne de siste 2 årene har vært:

2017: Tonje Wahl Evensen og Kristoffer Grøtan Olsen, Non-Stop Dogwear AS i Ringsaker

2016: Marit Mjøen Solem, Findmysheep AS, Kvikne på Tynset

 

Kriterier for prisen

Kravene for å komme i betraktning er at gründer(ne):

 • Skal være yngre enn 35 år (født tidligst 1983)
 • Kan vise til gode resultater
 • Bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 • Kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt

Juryen som velger ut vinneren blant kandidatene skal legge vekt på at gründerens virksomhet kan dokumentere resultater innen:

 • Økonomisk resultat/lønnsomhet
 • Nyskaping/originalitet
 • Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 • Verdiskapingspotensial
 • Strategi og gjennomføringsevne
 • Sysselsetting
 • Bidrag til utvikling i Hedmark

De fullstendige statuttene for prisen og en oversikt over hvem som sitter i juryen finner du her:

Statutter for Årets Unge Gründer.pdf