Hvem blir Årets unge gründer 2019?

Hedmark fylkeskommune vil også i år tildele en pris på 50 000 kroner til Årets unge gründer. Er du under 35 år og har en nyskapende, voksende bedrift, meld deg på konkurransen innen 16. september!
Sist oppdatert 09.08.2019
Jurymedlemmene for prisen Årets unge gründer 2018, fem personer.
Bilde fra møte i juryen for Årets unge gründer 2018. Fra venstre Tove Gulbrandsen, Ungt Entreprenørskap Hedmark, Torunn H. Kornstad, Hedmark fylkeskommune, Linn Alicia Slora Kristiansen, NHO Innlandet, Kristian Bakke Haugen, Klosser Innovasjon og Marius Håvåg Korum, Innovasjon Norge Innlandet. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Prisen «Årets unge gründer» er oppretta for å stimulere yngre gründere med spennende bedrifter til å utvikle dem videre. En mulig prisvinner kan drive innovativ næring, eller tradisjonell næring med elementer av nyskaping. Det er uansett et krav at bedriften kan vise til gode resultater, og at den har potensial for å vokse - gjerne også internasjonalt.

Fristen for å melde inn kandidater er 16. september. Dersom du eller noen du kjenner oppfyller kriteriene, er det bare å melde seg på. 50.000 kroner venter på prisvinneren!

Skjemaet under skal brukes til å skrive inn opplysninger om deg/den foreslåtte kandidaten.

Last ned skjemaet og skriv inn opplysningene, før du lagrer det og sender det til postmottak@hedmark.org.

Merk eposten med: "Næring og nyskaping, Årets Unge Gründer".

2019 Skjema forslagsstilling Årets unge gründer.docx

Juryen velger ut 2-4 kandidater som får tilbud om å komme og presentere seg på et møte i begynnelsen av oktober. Presentasjonen kan eventuelt foregå via skype.

Prisutdeling

Prisen blir delt ut i fylkestinget 14. - 15. oktober.

Prisen blir delt ut for niende gang, og de tidligere prisvinnerne har hatt svært forskjellig bakgrunn og drevet bedrifter i ulike næringer. De som har vunnet de siste to åra er:

2017: Tonje Wahl Evensen og Kristoffer Grøtan Olsen, Non-Stop Dogwear AS i Ringsaker

2018: Tord Lindstad, T.L Mek AS og flere bedrifter, Hamar. Les mer om tildelinga her.

Kriterier for prisen

Kravene for å komme i betraktning er at gründer(ne):

 • Skal være yngre enn 35 år (født tidligst 1984)
 • Kan vise til gode resultater
 • Bør lede/eie en nyskapende og innovativ bedrift
 • Kan sannsynliggjøre et vekstpotensial, gjerne internasjonalt

Juryen som velger ut vinneren blant kandidatene skal legge vekt på at gründerens virksomhet kan dokumentere resultater innen:

 • Økonomisk resultat/lønnsomhet
 • Nyskaping/originalitet
 • Ambisjoner om vekst og/eller innovasjon
 • Verdiskapingspotensial
 • Strategi og gjennomføringsevne
 • Sysselsetting
 • Bidrag til utvikling i Hedmark

De fullstendige statuttene for prisen finner du her: 

Statutter for Årets Unge Gründer.pdf

Juryen

Juryen består av en representant fra hver av disse:

 • Fylkesrådet, Hedmark fylkeskommune
 • Klosser Innovasjon
 • Innovasjon Norge, Hedmark
 • Ungt Entreprenørskap, Hedmark
 • NHO Innlandet
 • Enhet for næring og nyskaping, Hedmark fylkeskommune