Innspillmøter om utvalgte nasjonale kulturlandskap – KULA

Hedmark fylkeskommune arbeider sammen med Riksantikvaren om å avgrense kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse innenfor Hedmark fylke. Innspillmøter til de foreløpige 13 KULA-landskapsforslagene i fylket vil bli holdt i Elverum og på Tynset 5. og 6. november. Meld deg på!
Sist oppdatert 16.10.2019
Utvalgte nasjonale kulturlandskap, KULA, Fangstlandskap, Storhøa Engerdal, ledegjerde Elgpiggen og Sølen.
KULA-landskap. Fangstanlegg med ledegjerde, Storhøa, Engerdal. I bakgrunn Sølen og Elgpiggen. Foto Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune

Riksantikvaren har av Klima og miljødepartementet fått i oppdrag å etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. De 13 landskapsforslagene som nå foreligger i Hedmark er en konkret oppfølging av at Norge har ratifisert den Europeiske kulturlandskapskonvensjonen.

KULA-landskapene er rurale landskaper knyttet til jordbruket, men også utmarksområder som viser ressursutnyttelsen der er som setring, jakt, fangst, fiske og jernutvinning er godt representert i Hedmark.

Kulturvernmyndighetene -  Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune - har tidligere i høst sendt ut brev som beskriver arbeidet, med 13 landskapsforslag. Nå er det mulighet for kommunene, sektormyndigheter, Sametinget og andre aktører til å komme med innspill til landskapsforslagene:

 

Møtene vil bli holdt:

Scandic Elgstua, Trondheimsvegen 9, Elverum, Tirsdag 5. november kl. 13.00

Rådhuset på Tynset, Tynset kommune, Torvgata 1. Onsdag 6. november kl. 10.00

 

Påmelding sendes til Øystein Lia: oystein.lia@hedmark.org innen 28. oktober 2019.

Hensikten med KULA-landskapene er å forvalte et representativt utvalg av kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi. De endelige KULA-landskapene vil inngå i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.

Målet er at KULA-landskapene skal forvaltes av kommunene igjennom plan – og bygningsloven, og at de sektormyndighetene som kan påvirke landskapet skal ta hensyn til KULA-registreringene.

 

For nærmere informasjon se vedlagte brev fra Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren i bunnen av saken.

Hedmark fylkeskommune brev pr 20.9.2019.pdf

Riksantikvarens invitasjon med vedlegg.pdf