Ludvigprisen deles ut for siste gang

Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris, Ludvigprisen, skal deles ut for siste gang. Du kan foreslå kandidater.
Sist oppdatert 31.10.2019
Tegning av Ludvig og Solan

Prisen deles ut av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg.

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Hvem kan få prisen?

Prisen gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet innsats og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet.

Kandidater som i jobbsammenheng gjør en innsats utover hva som kan forventes, er aktuelle.

Prisen kan gis til frivillige lag eller organisasjoner som har trafikksikkerhet i sine statutter og/eller legger vekt på å formidle gode holdninger og sikker adferd gjennom sine samlinger og aktiviteter.

Ludvigprisen består av et diplom og 10.000 kroner.

Slik foreslår du kandidater

Frist for å komme med forslag til kandidater er fredag 22.november 2019.

Forslag sendes Hedmark trafikksikkerhetsutvalg v/ marit.nyhuus@vegvesen.no

Fra 2020 er det Innlandet trafikksikkerhetsutvalg som bestemmer om det skal bli trafikksikkerhetspris, hva den i så fall skal hete og hvem som får den.