Markering av freda skogfinske torp

Lørdag 19. oktober markeres fredninga av finnetorpet på Orala/Øvre Arnstorp på Varaldskogen i Kongsvinger
Sist oppdatert 14.10.2019
Åpning av finnetorp av riksantikvaren og generalsekretær i DNT.
Riksantikvar Hanna Geiran erklærte Abborhøgda for fredet. Generalsekretær i Den norske Turistforening Dag Terje Klarp Solvang vil være med på samarbeid. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen holdt også tale.

Gjennom Riksantikvaren sitt minoritetsprosjekt fredes flere skogfinske torp.

Abborhøgda ble markert fredet og overdratt til Fortidsminneforeningen fra Statskog. Abborhøgda er også et Utvalgt Kulturlandskap i jordbruket der Fylkeskommunen er med i arbeidsgruppa.

Lørdag 19. oktober er det ny fredningsmarkering på Finnskogen, denne gang på Orala/Øvre Aronstorp på Varaldskogen i Kongsvinger kommune, se invitasjon nedenfor. Fylkeskommunen utarbeider fredningsforslag for to andre torp og ei rie.

Invitasjon - Fredning av Orala lørdag 19. oktober 2019.pdf

Fredningsforslag.pdf