Ny fylkeskommune = ny fakturaadresse

Når Hedmark fylkeskommune går inn i Innlandet fylkeskommune fra nyttår, blir det ny fakturaadresse å forholde seg til for våre leverandører.
Sist oppdatert 03.12.2019
Kalender med markering av 1. januar 2020

Innlandet fylkeskommune har fra 1. januar 2020 ny fakturaadresse i det elektroniske mottakeradresseregisteret Elma, org.nr. 920 717 152.

Fakturaer skal adresseres til Innlandet fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 4043 Bedriftssenteret, 2306 HAMAR.

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til nytt org.nr. som eneste godkjente fakturamottak.

Leveringsadresser og besøksadresser for skoler og tannklinikker forblir uendret etter sammenslåingen. For sentraladministrasjonen oppgis leveringsadresse ved bestilling.

Utfyllende informasjon finnes i brevet som er sendt til våre leverandører.

IFK-ny-fakturaadresse-brev-til-leverandører.pdf