Nye tilskuddsordninger for Innlandet fylkeskommune

Allerede i november kan du søke midler fra tilskuddsordninger som gjelder for Innlandet fylkeskommune.
Sist oppdatert 09.09.2019
Hender spiller piano

Innlandet fylkeskommune trer i kraft 1. januar 2020.

Noen av tilskuddsordningene som skal gjelde i den nye fylkeskommunen er allerede vedtatt og har søknadsfrist allerede 1. november.

Disse ordningene har søknadsfrist 1. november 2019

  • Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter
  • Flerårig rammetilskudd til kulturfestivaler og større kulturarrangement
  • Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom
  • Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet
  • Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Andre ordninger som er vedtatt innen kulturfeltet med søknadsfrist 1. juni:

  • Stipend til etablerte kunstnere
  • Stipend for unge kunstnere
  • Stipend for husflid og håndverk

Tilskuddsordningene ble vedtatt i fellesnemndas møte 10. april.