Ønsker å frede ria fra Revholtet

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede ria fra Revholtet på Glomdalsmuseet i Elverum.
Sist oppdatert 12.11.2019
Ria fra Revholtet. Foto: Agnethe Jovall

Ria sto opprinnelig på Revholtet gård i Grue kommune. Den ble flytte til Glomdalsmuseet i 1973. Ria er laftet av tømmer. Den er trolig oppført før nyttår i 1778.

Formålet med fredningen er å bevare ria fra Revholtet som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på en rie (korntørke), bygget og brukt som del av den skogfinske kulturen. Ved å frede ria vil kunnskap om funksjonen til bygningen i den skogfinske hovednæringen svedjebruk kunne formidles til ettertiden.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og fast inventar. Dette inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, skodder for gluggene, ildsted og innrissede tegn og årstall. Av løst inventar fredes skodder for lukking av vindusglugger og stige.

Fredningsforslaget er sendt berørte parter, men alle som ønsker kan komme med innspill.

Fredningsforslag ria fra Revholtet.pdf

Ria fra Revholtet - dokumentasjon til fredningssaken.pdf

Ønsker du nærmere opplysninger, ta kontakt på e-post: postmottak@hedmark.org eller ring 62 54 40 00.

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes til Hedmark fylkeskommune innen 20. desember på e-post: postmottak@hedmark.org.