Over 5 nye millioner kroner til bredbånd

Elverum, Kongsvinger, Engerdal, Åmot og Tolga får nye bredbåndsmidler. Dette vil gi 140 husstander bedre nettilgang.
Sist oppdatert 02.10.2019
Kabler koblet inn i datamaskin

Grunnen til at Hedmark fylkeskommune kan gi midler til ytterligere fem prosjekter, er at Hedmark fikk tildelt over 7 millioner kroner mer til bredbåndsutbygging i revidert nasjonalbudsjett enn opprinnelig ramme. 

Dermed kan Hedmark fylkeskommune innstille flere prosjekter for støtte fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). I tillegg kan fylkeskommunen gi regional medfinansiering til flere prosjekter enn det som ble vedtatt i fylkesrådet i juni.

Dette er de fem nye prosjekter som får støtte:

  • Elverum kommune, Sørskogbygda Nord: 700 000 kroner, omfatter 24 husstander
  • Kongsvinger kommune, Skyrud: 85 070 kroner, omfatter 57 husstander
  • Engerdal kommune, Elvdalen: 849 999 kroner, omfatter 11 husstander
  • Åmot kommune, Rødsåslia, Rødsbakken, Rødsberget, Hansberget: 1,8 millioner kroner, omfatter 18 husstander
  • Tolga kommune, Øversjødalen og Holøyen: 1,72 millioner kroner, omfatter 30 husstander

Bygge ned digitale forskjeller

Totalt er 14 bredbåndsprosjekter i Hedmark innstilt for støtte fra Nkom i 2019, med en ramme på 27,4 millioner kroner. 

I tillegg har Hedmark fylkeskommune bevilget 22,5 millioner kroner som regional medfinansiering. Målet med satsingen på bredbåndsutbyggingen er å gi flere en lettere digital hverdag. 

- Bredbånd er i dag like viktig som strøm, vann og vei. Hedmark er stort, og det er mange områder som er ikke er aktuelle for kommersielle aktører å bygge uten at fylkeskommunen og kommunene bidrar. Det er viktig for oss at vi bygger ned digitale klasseforskjeller og legger til rette for at alle kan delta i samfunnet.  Skal ungene få gjort lekser, velferdsteknologi fungere og folk få betalt regninger, er god nettilgang nødvendig, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Prosjektleder for bredbånd

Sveen understreker at Hedmark fylkeskommune har jobbet strategisk og systematisk med bredbåndsutbygging de siste tre årene, og det har bidratt til det store løftet vi nå ser.

Fylkeskommunen har ansatt en egen prosjektleder som bidrar med veiledning og kompetanseheving i kommunene. Dette har ifølge Per-Gunnar Sveen resultert i et godt samarbeid med kommunene og de kommersielle aktørene. På den måten får man bygget ut flere og større områder under ett.

Bredbånd til 10 000 husstander

I løpet av disse tre årene har fylkeskommunen brukt 76 millioner på bredbåndsatsing. Sammen med kommunens egne investeringer og Nkom-midlene har dette bidratt til utbygging av bredbånd til over 10 000 husstander i områder som har vært lite aktuelle for kommersielle aktører å bygge ut. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fordeler statlige midler til utbygging av bredbånd. Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om midler.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet 16. september.

Sakspapirene