Rustet opp for 108 millioner kroner

Solør videregående skole har fått oppgradert skolebyggene både på studiested Våler og Sønsterud. Onsdag kunne en stolt rektor vise fram resultatet.
Sist oppdatert 06.12.2019
En gruppe personer går gjennom en gang
På befaring: Rektor Einar Moan (nr. 2 i venstre rekke) viste representanter fra blant annet Hedmark fylkeskommune og Våler kommune rundt på den rehabiliterte skolebygningen i Våler. Foran til venstre fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, med ordfører i Våler Ola Cato Lie på sin høyre side. Foto: Kate Langsethagen

Rektor ved Solør videregående skole Einar Moan er veldig fornøyd med resultatet.

- Jeg vil gjerne takke fylkeskommunen for at dere har prioritert oppgradering av Våler og Sønsterud. For oss betyr dette mye. Det fysiske miljøet gjør noe med oss. Nytt ventilasjonsanlegg gjør det nok litt lettere å lære, og fine lokaler gjør noe med trivselen. Noe av det viktigste vi gjør er å satse på våre ungdommer, og der har Hedmark fylkeskommune virkelig vist at vi har tydelig satsing på videregående skole både på resultater og på satse på gode lokaler for læring. Jeg er en stolt rektor som vil takke alle som har bidratt, sa han på den offisielle åpningen onsdag. 

92,5 millioner i Våler

På studiested Våler er det investert 92,5 millioner kroner på oppgradering og nybygg til glede for cirka 300 elever og 75 ansatte.

  • Hele skolen har fått nye ventilasjonsanlegg.
  • Administrasjonsavdelingen er totalrehabilitert.
  • Ny taktekking på hele skolen.
  • Ny klasseromsfløy i 2 etasjer med til sammen 8 klasserom. 

16 millioner på Sønsterud

På studiested Sønsterud er det investert 16 millioner kroner på oppgradering til glede for rundt 75 elever og 23 ansatte.

  • Nye ventilasjonsanlegg i undervisningsbygningen.
  • Nye vinduer og dører i både undervisningsbygningen og administrasjonsbygningen.

Stor innsats av lærlinger

Totalentreprenør har vært Ø. M. Fjeld.

Prosjektleder Simen Folstad Løkken hos Ø. M. Fjeld er veldig godt fornøyd med at de har kunnet involvere mange lærlinger i byggeprosjektet.

- Kortere vei fra skole til byggeplass skal du lete lenge etter, sa han.

Fylkesråd for utdanning Mari Gjestvang er også fornøyd.

- Utdanning og kompetanse er nøkkelfaktorer om vi skal lykkes med samfunnsutviklinga. Dere er framtida, og vi skal bygge det nye Innlandet på kunnskap og kompetanse. Vi vet at vi kommer til å mangle folk med fagbrev i framtida, og dette skoleprosjektet bidrar til at dere som går her kan lykkes, sa hun.