Sanderbrua stenges for å få ny asfalt

Sanderbrua på fylkesveg 1941 i Sør-Odal stenges for motorisert trafikk i tre uker fra 23. september i forbindelse med asfaltlegging.
Sist oppdatert 19.09.2019
Kart over Sanderbrua på fylkesveg 1941 i Sør-Odal kommune.
Sanderbrua på fylkesveg 1941. Skjermdump: vegvesen.no

Brua blir åpen for gående og syklende under hele anleggsperioden.  Omkjøring for motorisert trafikk blir skiltet.

Før nytt asfaltdekke kan legges, må det gamle freses bort. 

- Den eldste delen av Sander bru ble bygget i 1884. Etter det har den blitt bygget om flere ganger. I 1995 ble det montert dekke av aluminiumsprofiler over hele brua. For å unngå skader på membran og det nevnte aluminiumsdekket må arbeidet som nå skal i gang utføres med stor forsiktighet. Samtidig er denne type arbeid også væravhengig, og det bidrar til at stengingsperioden er satt til tre uker, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet skal utføres av BMO Entreprenør.