Satser på VR og IKT-klynger

For å fortsette satsningen på VR-teknologi, spill og IKT, gir Hedmark fylkeskommune støtte til både VRINN-klyngen og IKT Ressursforum Innlandet, til sammen 1,75 millioner kroner.
Sist oppdatert 12.11.2019
Dame med vr-briller

Virtuell virkelighet (VR) har vært et av flere satsningsområder for Hedmark fylkeskommune de siste årene. Det gir resultater, og i løpet av siste tre årene er det etablert et nasjonalt ledende miljø for VR i Hamarregionen.

Offentlige og private aktører har investert over 60 millioner kroner i bransjen, og satsingen har så langt ført til over 60 nye arbeidsplasser.

Både EON som er verdens ledende innen VR, spillklyngen Hamar Game Collective og Høgskolen i Innlandets spillmiljø samarbeider tett med VRINN på mange områder.

Global posisjon

Nå ønsker VRINN-klyngen å satse videre. Målet er å nå 200 nye arbeidsplasser og en global posisjon i løpet av fem år. Hedmark fylkeskommune gir 1 350 000 kroner til satstingen videre.

- Det er gledelig å se at dette er en satsing som gir arbeidsplasser og at det skapes samarbeid på tvers av både næringsliv, høgskolen og offentlige aktører. Vi har tro på at dette er en klynge som kan ta en globalposisjon, og som vil gi viktige kompetansearbeidsplasser i Innlandet, uttaler fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Videre legger fylkesrådet vekt på at dette er en satsing som styrker ringvirkningene av etableringen av EON og legger til rette for innovasjon i regionen.

Vil stimulere til vekst

Den andre klyngen som får støtte, er IKT Ressursforum Innlandet med et tilskudd på 400 000 kroner. Dette er tredje året fylkeskommunen bidrar med støtte til klyngen.

- Dette er siste året klyngen får støtte, og de er godt i gang med å søke samarbeid med både VRINN klyngen, HelseINN og Heidner. For oss er det viktig at å bidra til å opprette nettverk og samarbeid, som igjen gir arbeidsplasser, sier Sveen.

Saken ble vedtatt i fylkesrådet mandag 11. november.

Sakspapirer: sak 162/19 og 163/19