Sikrer etablererkurs i Hedmark fram til sommeren

Som en overgangsordning blir det arrangert etablererkurs i Hedmark fram til sommeren 2020.
Sist oppdatert 30.10.2019
Jente bak kassa på en kafé

Hedmark fylkeskommune slår seg som kjent sammen med Oppland fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020.

Hedmark fylkeskommune har tilbudt etablererkurs i alle regioner 1-3 ganger i året i tillegg til egne kurs for innvandrere.

Uavklart for Innlandet

Det er ikke avklart hvordan tilbudet til etablerere skal videreføres i Innlandet fylkeskommune. Østlandsforskning gjennomfører nå en evaluering av etablererordningene i både Hedmark og Oppland. Rapporten fra denne evalueringen skal legges til grunn når en ordning for Innlandet skal vurderes.

En ny ordning vil uansett ikke være på plass innen 1. januar 2020.

Overgangsordning i Hedmark

Hedmark fylkeskommune er opptatt av at etablerere i Hedmark som er vant til dagens ordning fortsatt skal ha et tilbud i overgangsperioden.

Derfor vedtok fylkesrådet 25. oktober å bruke 1, 1 millioner kroner av tidligere års ubenyttede regionale utviklingsmidler til å videreføre tilbudet fram til sommeren 2020.

Sakspapirene (sak 156/19)