Siste pedagogiske priser i Hedmark

Erik Lillebakken, Silje Elise Østensen og Shannon McPherson fikk de siste pedagogiske prisene i Hedmark.
Sist oppdatert 09.12.2019
Mari Gjestvang, Shannon McPherson, Silje Elise Østensen og Erik Lillebakken
Fra venstre fylkesråd Mari Gjestvang med prisvinnerne Shannon McPherson, Silje Elise Østensen og Erik Lillebakken. Foto: Marit Thobiassen Strande

Prisene ble delt ut i forbindelse med det aller siste møtet i Hedmark fylkesting tirsdag. Det var fylkesråd Mari Gjestvang som sto for utdelingen.

Pedagogisk pris til avgangselev studieforberedende gikk til Erik Lillebakken fra Nord-Østerdal videregående skole. Juryen la blant annet vekt på stort samfunnsengasjement, og han blir beskrevet som faglig dyktig, pliktoppfyllende og reflektert.

Silje Elise Østensen ved Storsteigen videregående skole fikk pedagogisk pris til elev på vg2 yrkesfag. Juryen la blant annet vekt på suksess hun har hatt som medgründer av ungdomsbedriften Animal Rescue UB, som gjorde det bra i NM for ungdomsbedrifter.

Pedagogprisen gikk til Shannon McPherson fra Ringsaker videregående skole. Juryen har blant annet lagt vekt på at hun både er en nyskapende lærer og at hun bidrar aktivt inn i det sosiale.

Vinnerne får 25 000 kroner og et grafisk trykk av Ståle Blæsterdalen. I tillegg gis læreren permisjon med lønn i inntil to uker for å gjennomføre et studieopphold.

Les juryens begrunnelse

Begrunnelser pedagogiske priser skoleåret 2018/2019

Begrunnelsene slik de ble lest opp av fylkesråd Mari Gjestvang under utdelingen av prisene:

Pedagogisk pris til avgangselev studieforberedende skoleåret 2018/2019

Du har gjennom dine tre år som elev ved Nord-Østerdal videregående skole utmerket deg med særdeles gode resultater i alle fag. Du har hatt realfag fordypning, men du har også valgt fordypning i tyskfaget. Karaktersnittet ditt etter tre år er 5,7. Du har hatt lite fravær gjennom de tre årene, og fraværet skyldes i stor grad ditt samfunnsengasjement.

Du har vært en drivende kraft i klassemiljøet både faglig og sosialt. Overfor dine medelever har du vist en imøtekommende og inkluderende holdning, og du har bidratt aktivt til utvikling av et konstruktivt læringsmiljø i elevgruppa. Du var også ledende i elevgruppa da dere i 2017 vant hovedpremien, en studietur til Berlin, i den nasjonale konkurransen «Mein Heimat» arrangert av blant annet Götheinstituttet.

Kontaktlæreren din beskriver deg som en slik elev som en lærer vil huske i mange år. Du er faglig dyktig, pliktoppfyllende og reflektert. Selv om du er realist kan du like gjerne diskutere etiske problemstillinger og tolke dikt som igjen viser din allsidighet. Dine prestasjoner var ikke bare sterke, men de var spennende lesning for læreren.

Du har et stort og bredt samfunnsengasjement. Politikk ligger ditt hjerte nær, og du er for tiden leder i Os Senterparti og politisk nestleder i Hedmark Senterungdom. Men du har også vært aktiv i hjembyda di, Dalsbyda, både i Fjellbygda 4H, teaterrådet i Dalsbygda ungdomslag og i redaksjonskomiteen i bygdebladet «Nordavær». Dette for å nevne noe av det du engasjerer deg i.

Slike helstøpte og flotte egenskaper både faglig og sosialt, gjør at du er en ypperlig rollemodell og forbilde for medlever.

Årets elevpris går til: Erik Lillebakken, Nord-Østerdal videregående skole

 

Pedagogisk pris til elev på vg2 yrkesfag 2018/2019

Du har utmerket deg med gode resultater på vg2 naturbruk, og da du avsluttet skoleåret hadde du et snitt på 5,1. Du har hatt svært lite fravær i løpet av de to årene.

I alle fag har du vist god progresjon. Du er en engasjert og spørrende elev som deltar svært aktivt i alle former for undervisning. Som person er du utadvendt og kommuniserer godt med både lærere og andre ansatte ved skolen.

Du viser stor respekt for og har et stort hjerte for dine medelever. Du er ikke redd for å fremme saker for klassen eller for medelever. Det har derfor vært helt naturlig at du har vært klassens tillitsvalgte og også leder av elevrådet siste skoleår.

Men du har også vist deg som en svært framgangsrik gründer; sammen med medelever etablerte du ungdomsbedriften Animal Rescue UB hvor du naturlig ble valgt til daglig leder. Dere utviklet et nyskapende system som hindrer kyr i å løpe inn igjen i fjøset når driftsbygningen brenner. På fylkesmessa vant dere pris for «Beste verdiskapingspotensial» og på NM for ungdomsbedrifter ble det andre plass i kategorien «Innovasjonsprisen» og «Beste samarbeid med næringslivet».

I sum sier dette mye om din faglige dyktighet, men også ansvarsfølelsen og omsorgen du viser overfor medelever på skolen og i rollen som bedriftsleder, imponerer. Gjennom de to siste årene har du vokst faglig som elev, og sammen med erfaringen som daglig leder i bedriften har du hatt en personlig vekst og utvikling som gjør at du nå tar naturbruk studiespesialisering, og har vyer om hva framtida kan by på.

Du framstår som en tydelig og svært god rollemodell for dine medelever, og med din væremåte har du vært en viktig bidragsyter inn i læringsfellesskapet. Jeg håper virkelig at vi får oppleve deg som en av morgendagens unge gründere i Innlandet!

Årets elevpris går til Silje Elise Østensen, Storsteigen videregående skole

 

Pedagogprisen 2018/2019

Du er en lærer som jobber i mange ulike grupper ved skolen, og du har en evne til å tilpasse faget til de elevene du møter i gruppa. Det gjør at du har en veldig god relasjon til dine elever samtidig som du framstår som en tydelig leder for dem. På skolen er du en pådriver for å ta i bruk varierte metoder, og du har i det siste bidratt i arbeidet med å bruke teknologi i undervisningen. Du utforsker nye programmer og løsninger og bruker dem på en måte som skaper engasjement i fagene. I vurderingsarbeidet ditt jobber du med tilbakemeldinger til elevene gjerne via nye IKT løsninger, på en slik måte at du får alle elevene med. Med det viser du at du er kreativ og entusiastisk på elevenes vegne.

I tillegg til å være en nyskapende lærer bidra du aktivt inn i det sosiale miljøet på skolen. Du bidrar inn der du kan, enten det er Skaperfest i Brumunddal, besøk fra ungdomsskolen eller at du bidrar i å få elever mer engasjert i elevrådsarbeid.

Du er opptatt av samarbeid og læring sammen med kollegaene dine. Med ditt glødende engasjement og smittende entusiasme har du over tid bidratt til en faglig utvikling innen språk og samfunnsfag. Du deler gjerne av din kunnskap og er en pådriver for å få inn pedagogiske tema i seksjonsmøtene. Du er klar i dine meninger og tydelig på hva du mener er viktig for god læring. I lektorprogrammet er du en engasjert veileder for studentene som skal bli morgendagens lærere.

Du er en fremragende, engasjert og nyskapende pedagog som gir av deg selv til det beste for både elever og kollegaer.

Årets pedagogpris går til Shannon McPherson Ringsaker videregående skole