Styrker næringssamarbeidet i Elverumregionen

Elverumregionen får 5,3 millioner for å bidra til å øke antall arbeidsplasser. Et tett samarbeid mellom ERNU og Klosser skal bidra til å øke innovasjonskraften i næringslivet i Elverum.
Sist oppdatert 16.12.2019
Lars Gillund, Eldri Svisdal, Rune Midtun, Per-Gunnar Sveen og Tone Lien
Fra venstre: utviklingsleder i Klosse Lars Gillund, varaordfører i Elverum Eldri Svisdal, daglig leder i Østlandske Lettmetall Rune Midtun, fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og daglig leder i ERNU Tone Lien. Foto: Kate Franklin Langsethagen

Klosser Innovasjon etablerer kontor, inkubatorvirksomhet og et industrinettverk i regionen. Elverumregionens Næringsutvikling (ERNU) får midler til et treårig prosjekt for næringsutvikling.

1000 nye jobber

Næringslivet i Elverum har hatt en negativ utvikling de siste årene sammenliknet med de andre regionssentrene i Hedmark. Mens Hamar og Kongsvingers piler peker oppover for arbeidsplassutvikling i privatsektor er det motsatt for Elverum, sett i et femårsperspektiv.

- Innlandet skal skape 1000 nye jobber i årene som kommer. Det er viktig at Elverumregionen også er en del av den satsingen. Veksten og arbeidsplassutviklingen i regionen har dessverre stoppet opp, og vi ser det er viktig at vi får på plass kompetanse og gode systemer for næringsutvikling. Derfor styrker vi nå innsatsen og bevilger nesten 5,3 millioner til to ulike prosjekter, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Industrinettverk

Klosser Innovasjon får 3 millioner kroner for å styrke industriutviklingen i Elverumregionen. Dette skal gjøres gjennom å etablere et regionalt industrinettverk etter modellen fra industriklyngen 7 sterke i Kongsvingerregionen.

Klosser skal også satse på å få opp antall innovasjonsideer i eksisterende industri og bidra til å øke antallet inkubatorbedrifter.

Prosjektet har en varighet på tre år.

- Vår erfaring viser at tilstedeværelse er avgjørende for få skape resultater. De regionene hvor Klosser har tett samarbeid med kommunene og det regionale utviklingsapparatet får vi bedre tilgang på utviklingscase i bedrifter, som gjør at vi kan bistå disse med å skape vekst, sier utviklingsleder i Klosser Innovasjon Lars Gillund.

- Har tro på modellen

Satsningen betyr at Klosser Innovasjon vil ha en ansatt som er samlokalisert med ERNU og Elverum vekst. I tillegg skal det samarbeides tett med både næringsavdelingen i Våler og Sør-Østerdal Næringshage.

- Vi har sett at de regionene der Klosser har et tett samarbeid med nærings- og utviklingsselskap gir effekt, slik som vi har gjort i både Tynset, Kongsvinger og i Hamar. Dette er en modell vi har tro på og som gitt resultater, og jeg er svært glad for at vi nå får på plass en ressurs i Elverumregionen, sier Sveen.

Skape vekst i bedriftene

For å styrke arbeidsplassutviklingen ytterligere får ERNU 2,2 millioner kroner til et treårig prosjekt for å styrke samarbeidet mellom ulike aktører i næringslivet og være en pådriver for å skape vekst i eksisterende næringsliv. Dette skal bidra til å øke innovasjons- og konkurransekraften i Elverumregionen.

Det skal gjøres gjennom å bidra til at flere søker om midler til, og gjennomfører, forsknings- og utviklingsprosjekter til utvikling av kommersielle prosjekter og tjenester.

- Her skal ERNU blant annet se på hvordan de best mulig kan jobbe med å skape vekst i de bedriftene som allerede er etablert i regionen. Dette vil igjen ha overføringsverdi til andre kommuner, sier Per-Gunnar Sveen.