Verdensarv og folkefest på Røros

Fredag 27. september var det offisiell åpning av det nye verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen.
Sist oppdatert 14.10.2019
Røros, bergverkstad, Circumferensen

Formidling og lokalt engasjement

Verdensarvsenteret driftes med støtte fra Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner. I tillegg  gir Røros kommune og de 5 kommunene i Circumferensen rundt Røros: Holtålen, Os, Tolga og Engerdal støtte til senteret.

Under åpningen ble det informert om bakgrunnen for fredningen av Røros bergstad og Circumferensen og veien fram mot verdensarvstatus.

Det har skjedd en gradvis økende lokal involvering gjennom de siste tiårene, fra fredning av bygningsmiljøet på Røros til inkludering av hele Cirkumferensen rundt selve Bergstaden.

Betydningen av formidling og lokalt engasjement ble framhevet av flere, men også behovet for fortsatt satsing på faglig kompetanse og kunnskap som grunnlag for formidlingen.

Folkefest på Malmplassen

Åpningen foregikk på verdensarvsenteret på Smelthytta. Fra kl. 18 var det åpne dører til den nye verdensarvutstillingen og utstillingen "Kunnskap om et kulturminne" med Sverre Ødegaards tegninger, med gratis inngang.

Senere på kvelden var det konserter på Malmplassen med Olav Luksengård Mjelva, Marja Mortensson, Transjoik og Dakota.

Leder for Norges Unesco-kommisjon, Tora Aasland framhevet i sin tale på Malmplassen verdensarvens bakgrunn og betydning som fredsprosjekt, samt viktigheten av FNs bærekraftmål. Bakgrunnen for Unescos verdensarvstatus er Verdensarvkonvensjonen i 1972 som understreker at deler av verdens arv er av så enestående interesse at det er behov for å bevare den som en del av hele menneskehetens natur- og kulturarv. 

Bred deltakelse

Det ble holdt innlegg av leder for verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen og ordfører i Os, Runa Finborud og ordfører i Røros, Hans Vintervold.

Verdensarvkoordinator Torfinn Rohde holdt innlegg om verdensarv-arbeidet og fra Rørosmuseet ble det holdt innlegg av museumsdirektør Odd Sletten og ansatte innen formidling og verdensarv Per Øyvind Riise og Kirsti Sæter.

Det ble også hilsninger fra Kulturminnefondet, Klima og Miljødepartementet, Riksantikvaren, Norsk Museumsforbund, Museene i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Trøndelag og den nordiske verdensarv-stiftelsen.

Hedmark fylkeskommune var representert ved fylkesråd Per Gunnar Sveen, kulturvernleder Elisabeth Seip og antikvar Einar Stamnes, og Oppland fylkeskommune var tilstede med rådgiver og tidligere verndensarvkoordinator Erlend Gjelsvik. 

Rundtur i Circumferensen

Lørdagen var det busstur i Circumferensen med omvisning ved fire andre smeltehytter i deandre verdensarvkommunene. I Ålen ble Eidet smeltehytte, regionens best bevartesmeltehytte, presentert av Gunnar Eidet fra Ålen historielag og Kulturskolen markerte Falkberget-jubileet og satsingen med Litterære landskap (Parchi letterari) på Ålenbygdemuseum.

I Os kommune var det omvisning med Jon Holm Lillegjelten ved restene av Nøren smeltehytte. I Tolga fortalte Jon Vingelen fra Tolga Historielag om det gamle bergverksamfunnet i gata på Tolga.

Ferden gikk så videre forbi det fredete bygdetunet Oddentunet i Os, gjennom Tufsingdalen og helt til Femundens vestside.

Her ved Femundshytta ble det etablert smeltehytte i 1741. Rundt hytta etablerte verket et helt samfunn, og det var omvisning i verdensarvområdet og de mange synlige sporene etter det samfunnet som en gang var der ute i ødemarken.