Vil styrke den psykiske helsen i landbruket

Hedmark fylkeskommune gir 125 000 kroner til et forprosjekt, der deltakerne skal vurdere om et systematisk arbeid innenfor landbruk og psykisk helse bør settes i gang.
Sist oppdatert 03.10.2019
Høyballer på et jorde med en traktor i bakgrunnen

Det er et ønske fra landbruket og fylkeskommunene at det settes i gang et systematisk arbeid for å ivareta den psykiske helsen i denne næringen. Ensomhet i yrket og større press fra mange kanter gjør at noen bønder opplever hverdagen som tøff.

- Rundt halvparten av oss rammes en eller annen gang av psykiske utfordringer eller lidelser. I landbruket er man i tillegg mye alene og opplever stort press. Vi vet at det kan være ekstra krevende å være bonde i dag. At noen opplever store tap av dyr til rovdyr og ekstremtørken i fjor, er to eksempler på hvordan hverdagen kan være. Det er derfor viktig å se hva som fungerer og hvordan vi kan forebygge best mulig, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Kunnskap og erfaringer

Forprosjektet skal blant annet avklare hva som finnes av kunnskap og forskning på området, for eksempel hva som er risikofaktorer for psykisk uhelse i landbruket. Dessuten skal forprosjektet se på erfaringer fra tidligere tiltak og kartlegge hvilke aktører som har ansvar for psykisk helse i landbruket i dag.

Det er Hedmark og Oppland fylkeskommuner sammen med Fylkesmannen i Innlandet som eier forprosjektet.

Når forprosjektet er avsluttet rett over nyttår, skal aktørene vurdere om det er behov og mulighet til å gå videre med mer konkret arbeid gjennom et hovedprosjekt.

Kornskole og eierskiftekurs

Dette prosjektet er 1 av 4 som får midler fra støtteordningen som skal bidra til rekruttering og kompetanse i landbruket.

Hedmarken landbrukskontor får 50 000 kroner til kornskole for bønder i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Målet med kurset er å øke den grunnleggende kompetansen om korndyrking. Kurset, som går over 5 kvelder og en markdag, har plass til 30-40 deltakere.

Hedmark Bondelag får 65 000 kroner til eierskiftekurs. Målgrupper for dette kurset er både de som skal gi fra seg landbrukseiendommen og de som skal overta.

Inn på tunet

Inn på tunet Innlandet SA får 45 000 kroner til fagseminar. Fagseminaret har de 27 eierne i Inn på tunet-samvirket som målgruppe. Det er også mulig for tilbydere som er organisert utenfor samvirket å melde seg på.

Målet med fagseminaret er å sikre at Inn på tunet-tilbydere har et høgt faglig nivå, og at de skal ha en arena for erfaringsutveksling.

Inn på tunet er tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk som for eksempel avlastningstilbud, tilrettelagte opplæringstiltak og arbeidstrening.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 30. september.

Sakspapirene (sak 150/19)