Oppreisningsordning

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke i perioden 1980-2004.
Sist oppdatert 03.12.2018

Driftsansvaret for barnevernsinstitusjoner lå i perioden 1980-2004 hos fylkeskommunene. 

Hedmark fylkesting behandlet i september 2014 og oktober 2017 sak om oppreisningsordning for barn som i perioden 1980-2004 ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt på barnehjem i Hedmark.

I henhold til vedtektene som ble vedtatt i FT sak 59/17, er det mulig å fremsette krav om oppreisning frem til 31. desember 2018.

Vedtekter for oppreisningsordningen i Hedmark.pdf

Krav må fremsettes skriftlig til:

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Kontaktperson ved spørsmål:
Kristin Rønning
Mob: 996 28 676

Nærmere opplysninger fremgår av sakdsokumentene

Saksfremlegg - Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark.pdf

Saksprotokoll - Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark.pdf

Vedlegg

Utdyping av Stavangermodellen.pdf

Befring-rapporten.pdf

Kopi av brev fra Fylkesmannen i Hedmark av 13.04.2004.pdf

Summarisk oversikt over utbetalinger fra fylker og kommuner.pdf

Kopi av brev fra stiftelsen Rettferd for Taperne av 10.03.2014.pdf

Oversikt over barnevernsinstitusjoner i Hedmark.pdf

Modell for oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylkeskommune.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?