Plan- og bygningslovkonferansen 2018

Plan- og bygningslovkonferansen arrangeres i Trysil 16. og 17. oktober.
Sist oppdatert 28.08.2018

Sted: Radisson Blu Resort Trysil

Program

Tirsdag 16. oktober

09.30–10.00 | Kaffe/te - registrering

10.00–10.15 | Velkommen til Trysil kommune! 
Trysil kommune v/ordfører

10.15–11.30 | Offentlig erstatningsansvar 
- ved bygging i fareområder, ved ulik regulering, ved saksbehandlingsfeil m.v.
Eivind Junker, NTNU

11.30–11.45 | Pause

11.45–12.30 | Mer om erstatningsansvar i utbyggingssaker
Eivind Junker, NTNU

12.30–13.30 | Lunsj

13.30–14.15 | Boligsosialt arbeid og tilvisningsavtaler i Ringsaker kommune
Roger Nilsen, Ringsaker kommune 

14.15–14.30 | Pause

14.30–16.00 | Universell utforming i reguleringsplan og byggesaker
- mulighetsrommer til kommunen
Karen-Anne Noer, Universell utforming AS 

16.00–16.30 | Informasjon om befaringen og interessekonflikter i skiløyper og stier 
Bjørn Tore Bækken, Trysil kommune

16.30–18.00 | Befaring

19.00–19.30 | Quiz m/aperitiff 

19.30– | Festmiddag med underholdning

Onsdag 17. oktober

09.00-09.15 | Betydningen av oppstartsmøte i plansaker 
Marit Gilleberg, Fylkesmannen i Hedmark

09.15–10.00 | Fradeling til uendret bruk 
Magne Djup, Fylkesmannen i Hedmark

10.00–10.15 | Pause

10.15–11.15 | LNF - spredt i kommuneplanen - hvorfor og hvordan?
- særlig om tiltak på eksisterende bebyggelse
Liv Kristine Mortensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15–11.30 | Pause

____________________________________  

Sesjon byggesak

11.30–13.00 | Tolkningsuttalelser i byggesaker, diskusjon og spørsmål
Bjørn Are Wigtil, DBIK
Send gjerne inn spørsmål på forhånd til fmhemdj@fylkesmannen.no

____________________________________

Sesjon plan

11.30–12.00 | Grønne arealformål i reg.plan - hvilke og når? 
- herunder om kvalitet og funksjonalitet
Liv Kristine Mortensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.00–13.00 | Grensegangen mellom dispensasjonsbehandling "mindre" endring og ordinær reguleringsendring
Magne Djup, Fylkesmannen i Hedmark

____________________________________

13.00–14.00 | Lunsj

 

Last ned program for plan- og bygningslovkonferansen.pdf

 

Påmeldingsfristen har gått ut.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?