IB World School

Elverum videregående skole er en IB World School, og tilbyr den internasjonalt anerkjente utdanningen IB Diploma Programme.

Skolens IB-linje består av pre-IB på Vg1, og IB Diploma Programme på Vg2 og Vg3. Begge tilbudene er søkbare for elever fra hele Hedmark. Ny brosjyre kommer snart:

Pre-IB

For at elevene skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes, anbefales det å starte i Vg1 på pre-IB. Pre-IB er en studiespesialiserende klasse ved Elverum videregående skole med særlig vekt på engelsk og internasjonale forhold, som vil gjøre elevene godt forberedt til selve IB Diploma Programme. Elever på pre-IB må fortsatt søke opptak til IB-linja på Vg2 (i konkurranse med andre fra studiespesialiserende utdanningsprogram), eller kan om de ombestemmer seg fortsette på vanlig studiespesialiserende utdanningsprogram.

IB Diploma Programme (IBDP)

IBDP er søkbart for alle elever som har fullført studiespesialisering på Vg1. Utdanningen gir elevene et svært godt utgangspunkt for videre studier på høgskoler og universiteter, både i Norge og ikke minst utenlands. Utdanningen er imidlertid også akademisk krevende, så elevene bør være motiverte, ha gode engelskferdigheter, og kunne strukturere arbeidet for å gjøre det godt

MOT-skole

Skolen er en MOT-skole, og samarbeider i dette tett med Elverum kommune som MOT-kommune. Skolen er med i MOT fordi MOT-verdiene er forenlige med skolens eget verdigrunnlag (med kjerneverdiene læring, omsorg og mot), og fordi MOT hjelper oss å sette disse verdiene på dagsorden i skolehverdagen.

Dette er MOT

Elevene på skolen møter MOT allerede de første skoleukene etter at begynner på Vg1. MOT-coacher er spesielt utvalgte ansatte, som kommer ut i alle klassene og kjører MOT-opplegg sammen med elever og lærer.

MOT følger opp elevene gjennom hele skolegangen, og tar opp ulike tema for hver gang. MOT informatørene besøker klassene på både Vg1, Vg2 og Vg3.

Vi tror MOT er en suksess, fordi den enkelte settes ansvarlig for sine egne valg og eget liv. Når ungdommer selv er med og formidler budskapet, påvirkes hele skolemiljøet.

Men MOT er også mer enn et program på skolen, det er en levende organisasjon med mange forgreninger både i Norge og internasjonalt. 

mot.no

Kalender

Facebook

 

Les flere innlegg fra Facebook