Elevtjenester

  Sist oppdatert 03.01.2018

  Rådgivningstjenesten

  Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

  • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
  • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
  Karriereveiledning

  Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

  Karriereveileders oppgaver
  • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • Utdanningsveier i Norge og i andre land
  • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  Sosialpedagogisk rådgivning

  Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

  Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

  • Bjørg Bjørnerud
  • Egil Salvesen
  • Helen Christiansen
  • Sissel Paulsen Sundeng

  Rådgiverne har kontor i E-fløy

  Slik kommer du i kontakt med rådgiverne: Timeplan Rådgivere.pdf

  Miljøarbeidere

  Skolen har to miljøarbeidere

  DU KAN TREFFE DEM:

  • Mandag-torsdag fra kl.7.30-15.30
  • Fredag kl.7.30-15.00
  • Mobil: 400 300 02 OG 400 300 07

  MÅL:

  • Hjelpe eleven med gode strategier
  • Eleven føler seg trygge i skolemiljøet
  • Sosialisering
  • Skape trivselsfremmende miljøer
  • Jobbe med helsefremmende arbeid
  • Være bindeledd mellom elever og hjelpeinstanser   Eks. rådgivere og skolehelsetjenesten osv.
  • Bidra til økt gjennomføring

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten ved skolen er et gratis tilbud og du finner den i E-fløy.

  Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

  Blir du akutt syk må du henvende deg til fastlegen din. Vi deler ikke ut smertestillende.

  Vi samarbeider med skolens rådgivere, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, BUP og Barnevernstjenesten der det er nødvendig, for å løse de problemer som spesielt knytter seg til din hverdag som skoleelev. Alt etter samtykke fra eleven.

  • Ingunn Emblemsvåg (Helsesøster)
  • Listbeth Tveit Olsen (Helsesøster)
  • Marit Kleiven (Lege)

  Helsepersonell har taushetsplikt!

  Tilstedeværelse:

  Mandag: 8:30 – 11  (lik uke), 8-14 (ulik uke), ODIN: 11:30 – 15

  Tirsdag:  8 – 14 , Lege: 8-11

  Onsdag:  9:30 – 13:30

  Torsdag: 9:30 – 13:30 (lik uke), 8:30 – 13:30 (ulik uke)

  Fredag:  8 – 14

  Andre Helse og Oppfølgingstjenester

  Helsestasjon for ungdom i Elverum

  Helsestasjon for gutter.pdf

  Utekontakten i Elverum

  Ung i Elverum

  Elevmeklerne

  Elevmeklerne tilbyr mekling i konflikter. Både ansatte, foreldre og elever kan melde en sak de opplever som vanskelig. Du kommer i kontakt med elevmeklerne på epost: elevmekling.elvis@hedmark.org

  elevmekler plakat.pdf

   

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

  Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

  Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?