Elevtjenester

Sist oppdatert 03.01.2018

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

 • Marte Siksjø Steigen 92651194 marte.siksjo@hedmark.org
  • Ansvar: 2STA, 2STB. 2SC, S2TC, Kombinasjonsklasse, Finn Din Vei
 • Egil Salvesen 46967153 egil.salvesen@hedmark.org
  • Ansvar: 1BAA, 1BAB, 2BAA, 2BAB, 1EFA, 1EFB, 2ELA, 1TIA, 1TIB, 2BIA, 2PIA, 1HEA, 1HEB, 1HEC, 1HED, 1TLA, 2BAA, 2HAB, 2HSA, 3HSA, 1IFA, 2IFA, 3IFA, 3PBA, 3PBB
 • Helen Christiansen 92019058 helen.christiansen@hedmark.org
  • Ansvar: 3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3STE, 1DHA, 1SEA, 2SSA, 14S, 24S, 34S
 • Sissel Paulsen Sundeng 40844971 sissel.sundeng@hedmark.org
  • Ansvar: 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, PreIB, IB1, IB2

Rådgivere har kontor i H-fløy 2.etg

Miljøarbeidere

Skolen har to miljøarbeidere

 • Brita Mobilnr: 40030002 (i skolens åpningstid)
 • Trond Mobilnr: 40030007 (i skolens åpningstid)

DU KAN TREFFE DEM:

 • Mandag-torsdag fra kl.7.30-15.30
 • Fredag kl.7.30-15.00
 • Mobil: 400 300 02 OG 400 300 07

MÅL:

 • Hjelpe eleven med gode strategier
 • Eleven føler seg trygge i skolemiljøet
 • Sosialisering
 • Skape trivselsfremmende miljøer
 • Jobbe med helsefremmende arbeid
 • Være bindeledd mellom elever og hjelpeinstanser   Eks. rådgivere og skolehelsetjenesten osv.
 • Bidra til økt gjennomføring

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved skolen er et gratis tilbud og du finner den i E-fløy.

Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

Blir du akutt syk må du henvende deg til fastlegen din. Vi deler ikke ut smertestillende.

Vi samarbeider med skolens rådgivere, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, BUP og Barnevernstjenesten der det er nødvendig, for å løse de problemer som spesielt knytter seg til din hverdag som skoleelev. Alt etter samtykke fra eleven.

 • Ingunn Emblemsvåg (Helsesøster) 90212499
 • Listbeth Tveit Olsen (Helsesøster) 90403576

Helsepersonell har taushetsplikt!

Tilstedeværelse:

Mandag: 8:30 – 14:30

Tirsdag:  8:30  – 11:00

Onsdag:  8:30  – 13:00

Torsdag: 8:30  – 14:00

Fredag:  8:30  – 14:00

 

Andre Helse og Oppfølgingstjenester

Helsestasjon for ungdom i Elverum

Helsestasjon for gutter.pdf

Ung i Elverum

Elevmeklerne

Elevmeklerne tilbyr mekling i konflikter. Både ansatte, foreldre og elever kan melde en sak de opplever som vanskelig. Du kommer i kontakt med elevmeklerne på epost: elevmekling.elvis@hedmark.org

elevmekler plakat.pdf

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?