Om skolen

  Sist oppdatert 03.01.2018
  Resepsjon

  Ledelse

  • Margrethe Hammer Mobæk - Rektor
  • Kari Synøve Bakken - Ass. rektor
  • Ann Kristin Holen - Administrativ leder
  • Marianne F. Hoberg - Leder for elevtjenesten
  • Olav Sætre - Økonomi- og driftsleder
  • Helen Christiansen - Koordinator Senter for voksnes læring
  • Mikael Sjöholm - Koordinator IB-linje
  • Petter Lexander - Avdelingsleder Studiespesialisering
  • Hege Leigland Nybakk - Avdelingsleder Studiespesialisering
  • Torgrim Thronæs - Avdelingsleder Idrettsfag
  • Hilde Bjønni Johnson - Avdelingsleder Yrkesfag
  • Magnhild Nøkleby Rønningen - Avdelingsleder Yrkesfag

  Skolesteder

  • Hovedskolen - Administrasjon, Studiespesialiserende og Yrkesfag
   • Besøksadresse Kirkeveien 1, 2402 Elverum
  • Bilskade, lakk og karosseri.
   • Besøksadresse Svartbekkvegen 83, 2406 Elverum
  • Odin - Midletidig undervisningslokaler for TIP, Elektro og Service og Samferdsel
   • Besøksadresse Grindalsvegen 10, 2406 Elverum
  • Midlertidig undervisningslokaler for Elektrofag VG2
   • Besøksadresse Frydenlundvegen 2b, 2414 Elverum

  Resepsjon

  Skolens resepsjon er betjent mellom kl 07:40 og 15:10 på hverdager og kan nås på e-post: post.elverum.vgs@hedmark.org.

  Skolens sentralbord er betjent hverdager kl 08:00-15:30 og nås på telefon 62 43 15 00.

  Parkering

  Det er innført parkeringsregulering ved Elverum videregående skole alle hverdager (mandag – fredag) i tidsrommet kl. 07.00 – 15.00. I dette tidsrommet er det kun tillatt å parkere med synlig og gyldig parkeringsoblat, og i tillegg kan det kun parkeres på områder hvor det er skiltet parkering. Det er kun elever, ansatte og besøkende som vil få utdelt parkeringsoblat, og det er viktig å merke seg at parkeringsrettigheten følger den ansatte/eleven og ikke bilen.

  Elevene henvender seg i skolens resepsjon for å få parkeringsoblat, og det gis ut kun 1 oblat pr. elev. Elev parkeringsoblat er merket med skoleåret og fornyes hvert år. Det er bare elever med førerkort som kan få parkeringsoblat, og førerkort må vises som legitimasjon i resepsjonen ved utlevering. Elevenes parkeringsplasser er på skolens sydside og mot kirken (øst). Det kan ved behov utstedes dags-parkeringsoblat til elever i resepsjonen, som skal være stemplet og påført dato.

  Inntil annen beskjed blir gitt kan ansatte benytte parkeringsoblat som ble utlevert fra 2016, og ved behov for nytt må man henvende seg i resepsjonen. Det er kun 1 oblat pr. ansatt. Skolens ansatte har reservert parkering på skolens nordside, og det er kun i de tilfeller det er fullt der at andre parkeringsplasser skal benyttes av ansatte. Ansatte kan også ved behov få dags-parkeringsoblat, som skal være stemplet og påført dato.

  Besøkende må hente parkeringsoblat i resepsjonen, og disse må være stemplet og påført dato for å være gyldig. Det er ikke reserverte plasser for besøkende: De må bare forholde seg til skiltingen og finne ledig plass.

  Det er egne, merkede plasser nær hovedinngangen for handikappede med gyldig og synlig parkeringsoblat.

  På grunn av byggeprosjektet «Elvis i ny drakt» kan parkeringsområdene bli endret/flyttet underveis i prosjektet. Det er derfor viktig å merke seg at for all parkering er det skolens skilting som gjelder. Skiltene overstyrer eventuell gammel merking på bakken, og merk at skiltingen vil kunne endres gjennom skoleåret pga. endring i byggeprosessen.

  Husk: Sjekk alltid skiltingen når du parkerer og påse at ditt parkeringsoblat er synlig i bilen. Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene vil det utstedes bøter.
  Eventuelle klager på feilaktig bøteleggelse må rettes til de som utfører oppdraget for skolen, og klageadresse/telefonnummer står på forelegget.

  Styringsdokumenter

  Årsmelding ELVIS 2016-2017.pdf

  Utviklingsplan 2017-2018 versjon 4.pdf

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?