Senter for voksnes læring

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil - det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.
Sist oppdatert 12.03.2018

Oppstart og timeplan 2018-19.pdf 

Senter for voksnes læring Sør-Østerdal har ansvar for søkere bosatt i Elverum, Åmot, Trysil, Stor-Elvdal og Engerdal. Er du bosatt i annen kommune finner du hvilket senter du hører til i vår oversikt over sentre for voksnes læring i Hedmark.

 

Alle kan søke. Tilbudet er gratis og primært for voksne. For å kunne få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på vigo.no. Velg videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.


Trenger du karriereveiledning utover informasjon om videregående opplæring, kan du kontakte Karrieresentret i Hedmark.

Du kan ha rett til gratis realkompetansevurdering og videregående skole hvis du har voksenrett.


Vi vil invitere alle søkere til en veiledningssamtale for å avklare rettigheter og muligheter videre.  I veiledningssamtalen ser vi på hva du har av tidligere utdanning og arbeidserfaring. Opplæringen er fleksibel og kan kombineres med jobb og familie.


Undervisningen kan foregå på dagtid og/eller kveldstid med nettundervisning som supplement.


Undervisningen starter vanligvis opp hvert år i august. Dette er et svært komprimert undervisningstilbud og det må derfor påregnes stor egeninnsats. Vi anbefaler derfor at man ikke har full jobb ved siden av studiene, og det kan være en fordel å bruke to år på å ta alle fagene.

Mer om voksnes rettigheter

 

Tilbud skoleåret 2018/19

 • Matematikk 1PY/2PY
 • Naturfag 140 timer
 • Norsk vg1/vg2 – yrkesfag og vg3 påbygg
 • Historie 140 timer
 • Engelsk 140 timer
 • Samfunnsfag
 • Nett- og samlingsbasert
 • Undervisning 1 kveld pr. uke.
 • Oppstart aug/sept 2018. Avsluttes juni 2019.
 • Undervisning 1 kveld pr uke
 • Oppstart aug/sept 2018 - juni 2019
 • Kurset bygger på godkjent vg1 helse -og oppvekstfag. (Realkompetansevurdering/tidligere bestått vg1)
 • Nett- og samlingsbasert
 • Oppstart høst 2018. Fullføres vår 2019
 • Kurset bygger på godkjent vg2 helseservicefag. 
 • (realkompetansevurdering/tidligere bestått vg1 og vg2)
 • Nett- og samlingsbasert
 • Undervisning 1 kveld pr. uke.
 • Oppstart høst 2018. Fullføres vår 2019

Oppstart og timeplan 2018-19.pdf

Kontaktinformasjon

 • voksen.elverum@hedmark.org
 • Senter for Voksnes læring, Elverum Videregående Skole, Postboks 246,2402 Elverum

Ansatte:

 • Helen Christiansen - Leder
 • Sissel Paulsen Sundeng

Sentret er stengt uke 27 - 32 og dagene 15. - 18. august pga planleggingsdager.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?