Skolehverdag

  Sist oppdatert 03.01.2018
  Bibliotek

  God undervisningspraksis

  I 2016 utformet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, tillitsvalgte, leder for elevorganisasjonen i Hedmark og enhet for videregående opplæring en felles standard for god undervisningspraksis.

  Standarden gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner, samtidig som den understreker elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

  Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

  Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

  I undervisningen skal lærer

  1) Oppstart

  a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

  b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

  c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

  2) Gjennomføring

  a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

  b. Stille tydelige krav til alle elevene

  c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

  d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

  3) Avslutning

  a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

  b. Oppsummere og avslutte tydelig

  c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

  Skoleruta

  Skoleruta 2017-2018
  Høst 2017
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 21.08 Skolestart 9
    September   Ingen fridager 21
  41 Oktober 09.-13.10 Høstferie 17
  47 November 24.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 25.-29.12 Juleferie 16
  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.01

  26.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  21
  8 Februar 19.-23.02 Vinterferie 15
  13 Mars 26.-30.03 Påskeferie 17
  14 April 2.04 Påskeferie 20

  18

  19

  19

  20

  20

  21

  Mai

  01.05

  10.05

  11.05

  17.05

  18.05

  21.05

  Arbeidernes dag

  Kr.himmelfartsdag

  Elevenes fridag

  17.mai

  Elevenes fridag

  2.pinsedag

  17
  25 Juni 22.06 Siste skoledag 16
  Skoleruta 2018-2019 
  Høst 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 20.08 Skolestart 10
    September   Ingen fridager 20
  41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
  48 November 30.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.-02.01

  25.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  20
  8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
    Mars   Ingen fridager 21
  16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

  18

  19

  20

  22

  Mai

  01.05

  10.05

  17.05

  30.05

  Arbeidernes dag

   

  17.mai

  Kr.himmelfartsdag

  20

  24

  25

  Juni

  10.06

  21.06

  2.pinsedag

  Siste skoledag

  14

   

  Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune
  Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

  Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

  Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

  Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

  Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

  Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Kontaktinfo

  Ikt Elvis

  • Robert Weischer - Ikt leder
  • ikt.elvis@hedmark.org
  • 91008724

  Åpningstider 8-15 ved skoledager i følge skoleruta

  Læremidler

  Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

  Les mer om læremidler.

   

  Skoleskyss

  Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

  Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

   

  Når kortene er ferdigprodusert, blir de sendt til skolen for utdeling. De første ukene på høsten etter skolestart henter elevene skysskortet i resepsjonen. De som søker senere i skoleåret får melding på mobilen når kortet er klar for henting i resepsjonen.

   

  NB! Hvis kortet blir ødelagt eller mistet må det bestilles nytt kort på nettsiden til Hedmark Trafikk. Må det søkes om spesielle ordninger som syketransport for en liten periode, delt bosted osv. er dette noe som også må søkes om på egne skjemaer hos Hedmark Trafikk.

  Biblioteket

  Skolebiblioteket flyttet inn i nye, flotte lokaler høsten 2017. Her finner du ei stor samling med bøker, tidsskrifter og andre læringsressurser. Samlinga er under utvikling. Vi har selvbetjeningsautomat for utlån og retur av bøker/ DVD. Skolebiblioteket tilbyr arbeidsplasser, grupperom og sofagrupper. I tillegg står det skriver / kopimaskin til disposisjon for elever og ansatte i biblioteket.

  Ansatte: 

  • Svetlana Nygård: svetlana.nygard@hedmark.org
  • Kirsti Brækstad: kirsti.braekstad@hedmark.org
  • Ingvild Holen: ingvild.holen@hedmark.org

  Praktis info:

  • Åpningstid 7.45-15.30
  • bibliotekar.elvis@hedmark.org
  • Skranken: 62431535

  Hvordan bruke skolebibliotektjenesten?

  • Finne informasjon i bøker, aviser, tidsskrifter og på nett
  • Få veiledning i søk, vurdering og bruk av ulike kilder i skolearbeidet
  • Få tips om og låne lesestoff
  • Låne lærebøker
  • Lære mer om å lese og/ eller skrive smart i skolearbeidet
  • Få veiledning i bruk av digitale læringsverktøy
  • Samarbeide med andre elever eller jobbe alene
  • Ha et fristed
  • Dele kulturopplevelser

  Søk i Elvis biblioteket

  Kantina

  Ved kantine finner du:

  • Irene Hogseth
  • Randi F.Voldmo
  • Laila Mæhlum
  • Mette Kari D. Uthus
  • Mina Kristine Lukassen - Lærling

  Åpningstider_

  • Mandag - torsdag 07:30-15:00
  • Fredag 07:30-13:50

  Kontaktperson:

  • Mette Kari D. Uthus

  I skoleåret 2018/19 vil kantinedriften bli berørt av rehabiliteringen av skolen. Åpningstider og vareutvalg vil bli informert om underveis i byggeperioden.

  IKT-Elvis

  Trådløst nett
  • Hfk-elev 
  • Hfk-eksamen
   • Feide pålogging - brukes kun ved eksamen og prøver.
  • Hfk-adm
   • Feide pålogging - kun for ansatte. Support Ikt-elvis eller 62544300
  • Hfk-mobil
   • Feide pålogging - mobile enheter for elever og ansatte. Support Ikt elvis
  • Hfk-gjest
   • Gjeste bruker og passord. Fåes utlevert ved Ikt Elvis. Bibilotek eller Resepsjon.

  Brukernavn og passord

  Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester.Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. Du finner link til portalen under nyttige lenker.

  Utskrift

  Biblioteket har kopi/utskrifts maskin tilkoblet PC som elever og besøkende kan bruker. Det er også tilsvarende maskin tilgjengelig på avdelin for Billakk og midlertidig undervisningsted Odin. Elever kan kan i tillegg legge skriveren til på sin ElevPC med programvaren Addprint. Kontakt Ikt Elvis for installasjon eller legg den til via skole.hedmark.org

  Itslearning

  Kontaktperson Stig Gjære

  SkoleArena

  Kontaktperson Stig Gjære

  Ordnett

  Kontaktperson Ikt Elvis

  Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

  Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å fa programmet, må du ta kontakt med

  Trenger du support kan du ta kontakt med Hanne Vibe eller Ikt Elvis

  Office 365 og annen programvare

  Kontaktperson Ikt Elvis

   

  • 91008724
  • ikt.elvis@hedmark.org

  Ved avdelingen finner du:

  • Robert Weischer Ikt leder
  • Stig Gjære Ikt konsulent
  • Eric Jenssen lærling
  • Olve Aae lærling

  IKT Elvis holder til på E140 rett innenfor hovedinngangen. Vi følger skolens åpningstider.

  Endring av personopplysninger

  Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med  Evy Aina Bakken Løvlien ved administrasjonen. 

  Nyttige Lenker

  Skole.hedmark.org

  Timeplaner

  Epost

  Skolearena

  IB Scholarscup

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?