Skolehverdag

Sist oppdatert 03.01.2018

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

Kontaktinfo

Ikt Elvis

 • Robert Weischer - Ikt leder
 • ikt.elvis@hedmark.org
 • 91008724

Åpningstider 8-15 ved skoledager i følge skoleruta

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

 

Når kortene er ferdigprodusert, blir de sendt til skolen for utdeling. De første ukene på høsten etter skolestart henter elevene skysskortet i resepsjonen. De som søker senere i skoleåret får melding på mobilen når kortet er klar for henting i resepsjonen.

 

NB! Hvis kortet blir ødelagt eller mistet må det bestilles nytt kort på nettsiden til Hedmark Trafikk. Må det søkes om spesielle ordninger som syketransport for en liten periode, delt bosted osv. er dette noe som også må søkes om på egne skjemaer hos Hedmark Trafikk.

Biblioteket

Skolebiblioteket flyttet inn i nye, flotte lokaler høsten 2017. Her finner du ei stor samling med bøker, tidsskrifter og andre læringsressurser. Samlinga er under utvikling. Vi har selvbetjeningsautomat for utlån og retur av bøker/ DVD. Skolebiblioteket tilbyr arbeidsplasser, grupperom og sofagrupper. I tillegg står det skriver / kopimaskin til disposisjon for elever og ansatte i biblioteket.

Ansatte: 

 • Svetlana Nygård: svetlana.nygard@hedmark.org
 • Kirsti Brækstad: kirsti.braekstad@hedmark.org
 • Ingvild Holen: ingvild.holen@hedmark.org

Praktis info:

 • Åpningstid 7.45-15.30
 • bibliotekar.elvis@hedmark.org
 • Skranken: 62431535

Hvordan bruke skolebibliotektjenesten?

 • Finne informasjon i bøker, aviser, tidsskrifter og på nett
 • Få veiledning i søk, vurdering og bruk av ulike kilder i skolearbeidet
 • Få tips om og låne lesestoff
 • Låne lærebøker
 • Lære mer om å lese og/ eller skrive smart i skolearbeidet
 • Få veiledning i bruk av digitale læringsverktøy
 • Samarbeide med andre elever eller jobbe alene
 • Ha et fristed
 • Dele kulturopplevelser

Skolebiblioteket Elvis

Søk i Elvis biblioteket

Kantina

Ved kantine finner du:

 • Irene Hogseth
 • Randi F.Voldmo
 • Laila Mæhlum
 • Mette Kari D. Uthus
 • Mina Kristine Lukassen - Lærling

Åpningstider_

 • Mandag - torsdag 07:30-15:00
 • Fredag 07:30-13:50

Kontaktperson:

 • Mette Kari D. Uthus

I skoleåret 2018/19 vil kantinedriften bli berørt av rehabiliteringen av skolen. Åpningstider og vareutvalg vil bli informert om underveis i byggeperioden.

IKT-Elvis

Trådløst nett
 • Hfk-elev 
 • Hfk-eksamen
  • Feide pålogging - brukes kun ved eksamen og prøver.
 • Hfk-adm
  • Feide pålogging - kun for ansatte. Support Ikt-elvis eller 62544300
 • Hfk-mobil
  • Feide pålogging - mobile enheter for elever og ansatte. Support Ikt elvis
 • Hfk-gjest
  • Gjeste bruker og passord. Fåes utlevert ved Ikt Elvis. Bibilotek eller Resepsjon.

Brukernavn og passord

Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester.Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. Du finner link til portalen under nyttige lenker.

Utskrift

Biblioteket har kopi/utskrifts maskin tilkoblet PC som elever og besøkende kan bruker. Det er også tilsvarende maskin tilgjengelig på avdelin for Billakk og midlertidig undervisningsted Odin. Elever kan kan i tillegg legge skriveren til på sin ElevPC med programvaren Addprint. Kontakt Ikt Elvis for installasjon eller legg den til via skole.hedmark.org

Itslearning

Kontaktperson Stig Gjære

SkoleArena

Kontaktperson Stig Gjære

Ordnett

Kontaktperson Ikt Elvis

Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å fa programmet, må du ta kontakt med

Trenger du support kan du ta kontakt med Hanne Vibe eller Ikt Elvis

Office 365 og annen programvare

Kontaktperson Ikt Elvis

 

 • 91008724
 • ikt.elvis@hedmark.org

Ved avdelingen finner du:

 • Robert Weischer Ikt leder
 • Stig Gjære Ikt konsulent
 • Marcus Asp Solhaug lærling
 • Eirik Amundsen lærling
 • Thomas Johnsen lærling

IKT Elvis holder til på E140 rett innenfor hovedinngangen. Vi følger skolens åpningstider.

Endring av personopplysninger

Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med  Evy Aina Bakken Løvlien ved administrasjonen. 

Nyttige Lenker

Skole.hedmark.org

Timeplaner

Epost

Skolearena

IB Scholarscup

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?