Besøk av Øyvind Norbø og Marte Wetten

Skolen har hatt besøk av to forskere som jobber med avl på husdyr. Øyvind Norbø er forsker i Geno/Norsvin og Marte Wetten er daglig leder i Aninova
Sist oppdatert 08.11.2019
Bruk av kamerateknologi

Målet med besøket var å vise hvordan man kan jobbe tverrfaglig, og elevene lærte om hvordan kamerateknologi nå er blitt en viktig del av avlsarbeidet for å måle ulike egenskaper på en objektiv og nøyaktig måte. Det ble tatt bilder av elevenes ansikter, og de fikk bruke programmering for å måle avstander, for eksempel mellom nesetipp og hake.