Elevparkering

Det blir noe endring i forhold til parkering. Endringen gjelder fra onsdag 23.10.19.
Sist oppdatert 22.10.2019
Parkeringsoversikt i farge Elverum Vgs revidert 24.10.19

Elevene har for få parkeringsplasser. I den forbindelse vil elevene få hele rekken mot kirken til parkering. Det vil si 23 plasser til.

Har vært i kontakt med Elverum Kommune i forhold til endring av parkering på skolens område.

Det vil ikke bli gitt parkeringsgebyr ved eventuell feilparkering denne uken eller neste uke. Det vil bli lagt en beskjed på frontruta om at de står feil. Fra uke 45 vil det bli gitt gebyr ved feilparkering.