FORELDREMØTE Vg3 ST og idrettsfag 3IFAe

21. oktober Kl: 18.30-20.00 - Audietoriet
Sist oppdatert 16.10.2019

Det blir servert kaffe fra klokken 18.00.

Kveldens program:
Del 1: Felles i auditoriet
 • Info fra rektor/ledelsen samt presentasjon av faglærere
 • Skolemiljø/russ; politiet deltar her
 • Søknad til høyere utdanning (Norge og utenlands)
 • Eksamen
 • Eventuelt
Del 2: Klassevis
 • Hvordan har oppstarten vært?
 • Aktiviteter framover?
 • Fraværsreglement – oppkjøring klasse B (endring)
 • Diverse informasjon
 • Kort info om nyttige skjemaer
 • Omvisning
Vel møtt.
Margrethe H. Mobæk   Torgrim Thronæs, avdelingsleder IF og påbygg          
rektor     Mikael Sjøholm, avdelingsleder ST og IB

INVITASJON TIL FORELDREMØTE Vg2 ST og idrettsfag 2IFA
Sted: Elverum videregående skole
Dato: 21. oktober 2019
Kl: 17.30-19.00

Det blir servert kaffe fra klokken 17.00.

Kveldens program:
Del 1: Felles i auditoriet
info fra rektor/ledelsen samt presentasjon av faglærere
Skolemiljø
Søknad til høyere utdanning (Norge og utenlands)
Eksamen
Eventuelt
Del 2: Klassevis
Hvordan har oppstarten vært?
Aktiviteter framover?
Fraværsreglement – oppkjøring klasse B (endring)
Diverse informasjon
Kort info om nyttige skjemaer
Omvisning
Vel møtt.
Margrethe H. Mobæk  Ola Erik Heen Moe, avdelingsleder ST, KDA, DH
rektor    Torgrim Thronæs, avdelingsleder IF og påbygg