Skolevalg

Årets skolevalg på Elvis ble gjennomført 27. og 28.august.
Sist oppdatert 13.03.2018
Valgdebatt høst 2019

. Det er positivt at valgdeltakelsen blant elevene denne gangen var på hele 86,5%. Det ble avgitt 813 stemmer, hvorav 57 blanke. De tre partiene som fikk mest stemmer på skolen var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

 

Slik fordelte stemmene seg:

Arbeiderpartiet                             26,2%

Sosialistisk Venstreparti              21,3%

Miljøpartiet De Grønne               13,8%

Senterpartiet                                 11,1%

Høyre                                             10,6%

Venstre                                           4,9%

Fremskrittspartiet                        3,2%

Liberalistene                                 3,0%

Rødt                                                2,8%

Pensjonistpartiet                          1,3%

Partiet De Kristne                         0,7%

Kristelig Folkeparti                       0,5%

Demokratene i Norge                  0,4%

Helsepartiet                                  0,3%

 

Det blir spennende å se i hvilken grad skolevalgresultatet samsvarer med valgresultatet 9.september.