Utdanningstilbud

  Sist oppdatert 06.12.2017

  Studieforberedende tilbud

  Kunst, design og arkitektur

  Du lærer:

  • å tegne
  • utforming av gjenstander i forskjellig materialer
  • å videreutvikle dine kreative evner
  • om kunst og kultur
  • om steds- og byutvikling
  • teoretiske fag

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  I valgfritt programfag velger du blant skolens generelle tilbud. Det er mulig å velge f.eks. realfag. Spesielt egnet  til dette studietilbudet er «Foto og grafikk» fra studieforberedende utdanningsprogram KDA, og «Bilde (film)» og «Grafisk design» fra studieforberedende utdanningsprogram Medier og kommunikasjon.

  Medier og kommunikasjon

  Du lærer:

  • Fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • å utforme budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • å videreutvikle din digitale kompetanse
  • teoretiske fag

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Du må kunne tilpasse deg arbeidsmetoder som brukes i bransjen, uttrykke deg tydelig, takle harde deadlines, jobbe godt i team og tåle at det stilles høye faglige krav til arbeidet ditt. Mediebransjen krever evner til konstant omstilling i et rivende tempo. Dersom du er glødende interessert i å kommunisere ved bruk av moderne medier, og har tenkt til å ta høyere utdanning i mediefag, er dette studiet for deg.

  Studiespesialisering

  Du lærer avhengig av fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Hamar katedralskole har siden 2001 hatt et tilrettelagt tilbud for unge idrettsutøvere som ønsker å kombinere skolegang med satsing på idrett.

  Ettersom det nå har kommer flere tilbud til utøvere som ønsker å kombinerer trening med skolegang, har Hamar katedralskole valgt å forsterke og spisse sitt tilbud innenfor utholdenhetstrening. Skolen tilbyr derfor faget toppidrett allerede fra vg1, og har egen treningsgruppe som undervises av en av skolens lærere. Innholdet i faget er basistrening med fokus på utholdenhet. Tilbudet er aktuelt for utøvere i alle idretter hvor det stilles krav til utholdenhet. Dette gjelder både individuelle idretter og lagidretter.

  ORIENTERING

  Faget toppidrett inneholder både teoretiske kompetansemål og kompetansemål innenfor basistrening og utholdenhet i valgt idrett. Faget har et omfang på 140 årstimer og har inneværende skoleår morgentrening fra kl. 08.00 2 dager per uke, og en økt etter lunsj annenhver onsdag.

  Aktuelle elever uten fremmedspråk fra ungdomsskolen vil ikke ha mulighet for å delta i faget toppidrett på Vg3. For å kunne utnytte tilbudet maksimalt, er det derfor et krav at elevene har hatt fremmedspråk på u-skole.

  Vårt tilbud gir elevene anledning til å satse på idretten sin samtidig som de beholder alle muligheter for valg av programfag. Dette betyr at elevene kan søke alle studier som tilbys ved universiteter og høyskoler i Norge og andre land. De kan for eksempel oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning innenfor realfag, eller velge fra et bredt tilbud innenfor fagområdene samfunnsfag, språk og økonomi. Styrken ved å velge Hamar katedralskole er at det ikke begrenser valgmulighetene i forhold til videre studier.

  Yrkesfaglige tilbud

  Design og håndverk

  Du lærer:

  • tradisjonelle håndverksfag
  • bruk og utforming av ulike materialer
  • utvikling av ideer til ferdige produkter
  • design og visuelle uttrykk
  • videreutvikling av kreative ferdigheter
  • kunst og kultur

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Hamar katedralskole har følgende tilbud:
  · Vg1 Design og håndverk
  · Vg2 Frisør
  · Vg2 Interiør og utstillingsdesign
  · Vg2 Design og tekstil
  · Vg3 Interiør

  Du får mulighet til å fordype deg innenfor det fagområdet du er interessert i allerede på Vg1

  Samarbeid med arbeidslivet
  Våre lærere arbeider i team og samarbeider tett med næringslivet. Undervisningsmetodene skal samsvare med måter det jobbes på i arbeidslivet.

  Hamar katedralskole er en skole med mange beslektede utdanningsprogram, noe som også gir et flott utgangspunkt for spennende, tverrfaglige samarbeidsprosjekter.

  Yrkesfaglig programområde har på VG1 17 timer pr uke, og fellesfagene 12 timer pr uke.

  Medieproduksjon

  Du lærer:

  • Bruk av ulike verktøy og programvarer for produksjon av medier
  • Design og typografi som virkemiddel i kommunikasjon
  • Idéarbeid og konseptutvikling
  • Prosjektmetodikk og arbeidsdisiplin
  • Markedskommunikasjon og forretningsdrift
  • Samarbeid med vår lokale mediebransje

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Hamar katedralskole har 15 studieplasser. Studiet foregår i samarbeid med lokalt næringsliv og gir elevene en unik mulighet til å bygge opp et faglig nettverk i regionen. Læreplanen for Vg1 og Vg2 er den samme som for Medier og kommunikasjon fra 2001 til 2015, men Vg3 gir ikke lenger studiekompetanse. Det må tas som et alternativt påbygg etter Vg2 eller i løpet av Vg4.

  Skolen er behjelpelig med å finne lærebedrift i den lokale mediebransjen. Ved å velge medieproduksjon kan du ta et svennebrev og deretter søke deg inn på et påbygg med studiekompetanse. Hamar katedralskole har for tiden et studieprogram som gjør det mulig å oppnå både svennebrev og studiekompetanse på fire år.

  Elektrofag

  Du lærer:

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om energiproduksjon og energiforsyning
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • sikkerhet og dokumentasjon

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Vi har 3 VG1 klasser, 2 VG2 data og elektronikk og 2 VG3 dataelektroniker

  Service og samferdsel

  Du lærer:

  • kundebehandling og salg
  • administrasjon og tekstbehandling
  • om reiseliv, turisme og varetransport
  • elektronisk dokumentbehandling
  • om lover og forskrifter

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Ny bransjenær opplæring

  Service og samferdsel ved Hamar katedralskole tilbyr opplæring etter en ny modell. Studiet er for alle elever som ønsker å arbeide med administrasjon og salg. Flere lærere har erfaring fra næringsliv og offentlig virksomhet, og gir elevene svært relevant opplæring i blant annet reiseliv, turisme og kundebehandling.  

  Ekspeditør

  Det nye tilbudet gir elevene to muligheter etter Vg1:
  S-veien  – Vg2 og Vg3 som gir studiekompetanse (med økonomi og entreprenørfag)
  Y-veien  – Vg2 (som gir mer praksis) og deretter 2 år i lære som gir yrkeskompetanse og fagbrev.

  Teknikk og industriell produksjon

  Du lærer:

  • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

  Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

  Du kan lese mer på eget nettsted.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?