1. mars er søknadsfristen

De som skal søke seg til videregående utdanning må søke innen 1. mars.
Sist oppdatert 04.02.2019
Kalender som viser 1. mars 2019
Tiden går raskt mot søknadsfristen

Skal du inn på videregående skole til høsten, er det DITT ansvar å søke innen 1. mars. Her er noen tips:

• Gå inne på vigo.no i god tid før 1. mars. Du kan endre på søknaden din helt til 1. mars.

• Ha din ID klar. Om du oppdager at ID'en din ikke virker 28. februar, kan det hende du ikke rekker fristen. 

• Innhent så mye informasjon du kan om de studiene du ønsker deg. Det er litt seint å oppdage til høsten at studiet ikke var det du trodde.

• Snakk med elever som går på det aktuelle studiet.

• Snakk med flere voksne om valgene dine: Slekt, venner, rådgivere, lærere...

• Sett opp flere alternativer. Det er ikke sikkert du kommer inn på ditt førstevalg.