Nyheter

Klagefrister

Om en elev mener at en karakter er feil, bør eleven klage for å rette opp feilen. Klagen må sendes innen gitte frister.
Sist oppdatert: 05.06.2018
Elever arbeider i et klasserom

Kattaelever på besøk i Spania og Tyskland

Katta er involvert i flere internasjonale prosjekter. Skolen har to Erasmus+ strategiske partnerskapsavtaler. Dette er avtaler som gjør at skolen kan sende ut elever og lærere til skoler i andre land, og samtidig være vertskap når de samarbeidende skolene sender elever og lærer til oss.
Sist oppdatert: 29.05.2019

Konkurranse i industriteknologi

20 deltagere møtes til fylkesmesterskap på Hamar katedralskole 13. mars. Der blir det konkurrert i tre fag innen Industriteknologi, sveisefaget, industrimekanikerfaget og maskinering. Målet er å komme til NM i Fredrikstad i april.  Elever fra Hamar katedralskole, Ringsaker vgs og Elvis er garante...
Sist oppdatert: 09.03.2019
Premier til fylkesmesterskap i industriteknologi 2019

Katta-lærere i Bremen

Hamar katedralskole har samarbeidet med en skole i Tyskland i mange år, og denne uka er fem lærere fra vår egen skole på tur til Bremen.
Sist oppdatert: 06.03.2019
Tysk skole flagger for Norge

Kortfilm om Katta!

En av elevene i 3MKB har laget en kortfilm om skolen vår
Sist oppdatert: 30.04.2018
Bilde av en elev som filmer en annen elev