Kattaelever på besøk i Spania og Tyskland

Katta er involvert i flere internasjonale prosjekter. Skolen har to Erasmus+ strategiske partnerskapsavtaler. Dette er avtaler som gjør at skolen kan sende ut elever og lærere til skoler i andre land, og samtidig være vertskap når de samarbeidende skolene sender elever og lærer til oss.
Sist oppdatert 29.05.2019


DIIP- Digital inovations- Industrial Processes
I vinter var vi vertskap når vi tok imot elver og lærere fra Frankrike, Italia og Spania.

I mai reiste noen elever fra VG1 elektro til skolen i Barcelona. De firer skolene jobber sammen om et prosjekt som dreier seg om bærekraftig utvikling. Mellom hver samling jobber skolene med tematikken, slik at prosjektet kommer videre.

Våren 2020 skal elever fra skolen til henholdsvis Italia og Frankrike.

Industri 4.0
Skolen er i et samarbeid med en skole fra Østerike, Tyskland og Kroatia. I mai reiste elever og lærere fra industriteknologi til Wiesau i Tyskland. Tematikken i dette prosjektet er utvikling av nye læringsmetoder tilpasset den moderne industrien de skal møte. I tilegg til håndverket skal elevene ha full digital kompetanse slik at de er forberedt på moderne produksjonssprossesser.

Mellom hvert møte jobber hver skole videre på prosjektet og tanken er at de skal ta med seg deler fra hvert land slik at dette kan monteres sammen till en enhet ved det siste treffet.

Katta er vertskap våren 2020 og prosjektet avsluttes i Wolfsberg i Østerrike høsten 2020. Dette er samme uke som det arrangeres Euroskills 2020 i Graz i Østerrike.   

Utover det rent faglige er det mange læringspunkter for elevene. Språk, kultur og historie er en naturlig og viktig del av et Erasmus+ prosjekt.