Klagefrister

Om en elev mener at en karakter er feil, bør eleven klage for å rette opp feilen. Klagen må sendes innen gitte frister.
Sist oppdatert 05.06.2018

Klage på standpunktkarakter

Etter forskrift i opplæringsloven kapittel 5, §5-1, er det klagerett på standpunktkarakter, karakterer til fag/ svenneprøve og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, dette gjelder både standpunktkarakterer i fag, orden og adferd. Klage sendes Hedmark fylkeskommune innen de frister som foreligger.

Våren 2019 blir standpunktkarakter offentliggjort i Skolearena den 8. juni og klagefrist er satt til 18. juni. Standpunktkarakter i orden eller atferd blir offentliggjort den 19. juni, klagefrist er den 29. juni (se lenke til klageskjema nedenfor).

Klage på eksamenskarakter

Frist for hurtigklage er den 25. juni. NB! Klage levers på papir i tillegg til elektronisk. Ordinær klage har frist 29. juni.

Lenke til forskrift til opplæringslov: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Klage på karakterer skal sendes elektronisk. Du får tilgang til elektroniske klageskjemaer på hjemmesiden til Hedmark fylkeskommune:

Klageskjema: https://skjema.hedmark.org/login.php

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?