Nye læreplaner!

Lærere engasjert i læreplanarbeidet
Sist oppdatert 15.10.2018
Kattalærere lager læreplaner
Kjersti Levernes Lund og Tage Rønning er på kickoff for nye læreplaner

 

Denne høsten begynner arbeidet med  å utvikle læreplaner for alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet og lærere over hele landet er engasjert, og også våre egne lærere er plukket ut til å delta. Kjersti Lund (Design og håndverk) og Tage Rønning (Elektrofag) er allerede i gang, og vil etterhvert få selskap av Per Inge Bergan (Salg og service). Lærerne deles inn i grupper med kolleger fra andre skoler, og vil arbeide med læreplanene fram til de tas i bruk, trolig fra 2020.