PraktIsKT

23. januar 2018 arrangerer vi en konferanse om praktisk bruk av IKT i opplæring. Lærere i videregående skoler i Innlandet, samt utvalgte ungdomsskoler, er invitert til å delta
Sist oppdatert 18.01.2018

Før lunsj begynner vi med

OneNote klassenotatblokk - eksempler på bruk
Vi viser eksempler på fagblokker og demonstrerer hvordan vi bruker OneNote klassenotatblokk med elevene. Eksemplene vil inkludere:
· Forberedelse i OneNote: Hva legger vi ut? Hvordan distribuere sider til elevene?
· Timen i OneNote: Elevblokk, innhenting av stoff, bruk av samarbeidsområdet.
· Etterarbeid i OneNote: Se gjennom elevarbeid, bearbeiding av lærers tilbakemeldinger.
Eksemplene hentes fra fagene norsk og engelsk, men vil ha stor overføringsverdi til andre fag.

office 365 innføring

En rask innføring i hva Office365 er, hvordan man lagrer og synkroniserer i skyen(OneDrive), hvordan man deler mapper og dokumenter og hvilke programmer man finner i Office365.

 

office 365 tips og triks

Beskrivelse kommer

OneNote realfag

Hvordan kan OneNote hjelpe elever og lærere til å skape struktur og oversikt i realfag, og på hvilken måte kan man bruke OneNote til direkte tilbakemelding og samarbeid i timene, retting og vurdering? Her vises konkrete, erfaringsbaserte eksempler fra arbeid med matematikk og OneNote  gjennom de tre siste årene.

Lunsj 13:00 -13:30

Etter lunsj:

LearnLab.net
 LearnLab har utviklet en interaktiv, digital plattform for dybdelæring. Vi presenterer plattformen og viser hvordan du enkelt selv kan skape dine egne læringsverktøy til bruk på learnlab.net. Next2Five er samarbeidspartner med LearnLab og utvikler Lab’er i serien Fremtid. Vi demonstrerer en valgfri Lab i programmet Fremtidens arbeid: Månegartner og marsmekaniker, Fremtid, Fremtid og teknologi, Megatrender.

Adaptiv læring og Multi Smart Øving– hva er det og hvordan kan det bidra til elevers læring?

Multi Smart Øving(MSØ) er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Det digitale systemet tilpasser kontinuerlig oppgavene etter elevenes nivå og gir dem umiddelbar tilbakemelding på om svaret er riktig eller galt. Elevenes utvikling rapporteres hele tiden til læreren og gir derfor et godt grunnlag for oppfølging av hver enkelt elev. 

Vi deler erfaringer fra bruk i klasserommet både på barnetrinnet og i videregående skole

Gamification - Forskning på bruk av spill i skolen

Forskning på bruk av gamification i undervisning har vist at det kan ha stor effekt på motivasjon og læring. Gamification tar i bruk elementer fra spillverdenen i en undervisningssammenheng. I denne sesjonen vil du få en oversikt over temaet gamification og hvordan dette kan brukes i skolen. Dette passer for alle som er nysgjerrige på å lære mer om en kreativ og effektiv måte å motivere elever på.

Heimdall's Quest - Praktisk eksempel fra Heimdal VGS
Heimdal VGS har hatt stor suksess med bruk av gamification i form av Heimdall's Quest. Heimdall's Quest er et system utviklet av lærere ved Heimdal VGS og brukes i dag ved flere skoler i Norge, hovedsaklig ved yrkesfaglinjer. Studier av effekten av Heimdall's Quest har vist til økt motivasjon, mindre fravær og et forbedret læringsmiljø. I denne sesjonen vil du få en innføring i systemet og se noen praktiske eksempler på bruk.

Digital kreativitet og opplevelse.
Vi etablerer et lite "skaperverksted" i gata utenfor kantineområdet. Verkstedet utstyres slik at du får anledning til å prøve deg på enkle utfordringer innen programmering og 3D-produksjon.
I et nærliggende auditorium vil du få anledning til å prøve ut skolens nye VR-utstyr og
få et innblikk i hvordan VR-teknologi kan benyttes i undervisningssammenheng.

 Trender i samfunnet og fremtidens læring
 Vi viser til fremtidsutsikter og trender i samfunnet knyttet opp mot fremtidens læring. Hvordan påvirkes vi og hvordan møter vi fremtidsscenariene i klasserommet er spørsmål som vi vil belyse.

Vi avslutter med et plenumsforedrag av Carsten Beck ved Copenhagen Institute for Futures Studies filosoferer over fremtid og fremtidens læring
Vi presenterer fremtidsutsikter og trender i samfunnet. Vi belyser og setter på dagsorden hvordan dette berører oss alle. Vi vil gå nærmere inn på hvordan kan vi ansvarliggjøre og myndiggjøre oss selv og den oppvoksende generasjon slik at fremtidsscenariene møtes med åpenhet, nysgjerrighet og et blikk for muligheter.

Påmelding eller spørsmål.

Send epost til Vegard Viksmoen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?