Realfagsklasser 2018/2019

Har du som mål å studere medisin, farmasi, biologi, kjemi, fysikk, informasjons-teknologi eller bli ingeniør, veterinær, tannlege eller lignende? Er du interessert, kan du nå søke om å komme i realfagsklassen.
Sist oppdatert 18.06.2018
Klasse som arbeider med et kjemiforsøk

Realfagsklassen skal være en arena hvor det er positivt å jobbe hardt, være nysgjerrig og kreativ, og å prestere godt.  Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø der undervisning kombineres med praktisk arbeid og teori på en god måte med bruk av utforskende og praktiske arbeidsmetoder samt mulighet for ekskursjoner og samarbeid med eksterne aktører. Hamar katedralskole har et tett samarbeid med Heidner-klyngen. 

 

Elever som får plass i realfagsklassen ved Hamar Katedralskole vil  havne i en klasse med andre elever som er interessert i realfag. Denne klassen vil holde sammen i alle tre årene på videregående, noe som gir et unikt klassemiljø som skaper et positivt og effektivt læringsmiljø. Ved å velge å gå i realfagsklassen binder du deg til å ta 1T matematikk og teknologi- og forskningslære på Vg1, mens du på Vg2 må ha R1 matematikk og Fysikk 1. 

 

Andre realfag velger du selv etter eget ønske, og med hensyn til opptakskrav ved videre studier. 

 

Søk vanlig studiespesialisering gjennom vigo.no. Når du vet at du har fått plass på Hamar katedralskole, kan du sende en e-post til utdanningsleder Ingrid Løvseth (ingrid.lovseth@hedmark.org) og si at du ønsker å gå i realfagsklassen. På denne adressen kan du også be om ekstraopplysninger.

 

Du kan også ringe avdelingsleder Henning Wernøe på tlf. 907 98 764 for å avklare ting du måtte lure på om realfagsklassen.