Studietur til Frankrike

Katta-elever skal besøke franske elever i Mâcon
Sist oppdatert 19.09.2018
Vg2 Fransk 2018
En forventningsfull klasse før avreisen til Frankrike

Vg2-elever, som har fransk nivå 2 som fremmedspråk reiser til Mâcon i Bourgogne torsdag 20. september. De kommer tilbake 27. september. 
De norske elevene skal i løpet av uka i Mâcon delta i undervisning på en fransk videregående skole, på besøk i rådhuset, besøke Lyon og bli kjent med området rundt Mâcon.
Elevene skal bo hos vertsfamilier og kommer tett på fransk kultur. Den franske eleven i vertsfamilien kommer på gjenbesøk til Hamar katedralskole i mars 2019.
Turen er sponset av såkalte Troll-midler, midler som skal fremme kontakt mellom Norge og Frankrike.