Unngå hjernehinnebetennelse!

Det nærmer seg russetid og skremmende artikler i avisen om hjernehinnebetennelse. Nå er tiden inne for å melde seg til vaksine.
Sist oppdatert 24.01.2019
Hovedinngang på Katta

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?
Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre.

Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinne betennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?
Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syk, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkohol forbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

Hvordan kan man beskytte seg?
Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre.

Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet.

Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltok i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer.

Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene. Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16-19 åringer de siste tre årene.

Når bør eventuell vaksine tas?
Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 2 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat.

Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring bør vaksinere seg i god tid før feiringen begynner.

Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Som ved annen vaksinasjon, kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

Tid og sted for vaksinering
Datoer: Mandag 4. mars og mandag 11. mars
• VG1 klokka 16.00 - 17.00
• VG2 klokka 15.00 - 16.00
• VG3 klokka 14.00 - 15.00
Sted: Hamar rådhus i 1.etg.

Pris: kr 500.- Betaling med betalingskort (ikke kredittkort).

Påmelding via www.hamar.kommune.no/vaksine innen 12. februar. Påmeldingen er bindende og du må betale hvis du ikke møter opp til avtalt tid. Ved sykdom, ta kontakt for nytt tidspunkt for vaksinering.

Ved spørsmål, ring Marianne Buvik på mobil 902 69 665.