VR-undervisning

Elever ved  Vg1 medieproduksjon og Vg1 elektrofag får opplæring i AR og VR.
Sist oppdatert 24.01.2019
Elever arbeider på PC
Det kan være smart å lære seg innholdsproduksjon i VR og AR allerede i videregående skole, dersom man ønsker å skaffe seg arbeid i bransjer som bruker denne teknologien.

Hedmark fylke ønsker å øke kompetansen i videregående skole i VR (kunstig virkelighet) og AR (utvidet virkelighet). To yrkesfaglige klasser er i gang med kurs, som setter ellevene i stand til å lage eget innhold knyttet til denne teknologien. Det kreves kraftige datamaskiner og egen programvare, dersom man skal kunne arbeide hensiktsmessig. Hamar katedralskole har skaffet et klassesett med nødvendig digitalt verktøy og knyttet til seg fagfolk fra lokalt næringsliv.

En egen gruppe lærere på skolen har blitt kurset av EON og fått nødvendig basiskunnskaper. I tillegg vil skolen snart åpne et teknologisk læringssenter ved siden av biblioteket, slik at elever med spesiell interesse skal ha tilgang på ressurser til å lære seg både VR, AR, 3D-printing og annen ny teknologi.