Elevtjenester

Sist oppdatert 11.12.2017

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

 • Ellen Kristine Olberg - Rådgiver Naturbruk/påbygg
 • Randi Berg Rasen - Rådgiver TIP

Tilstedeværelse:

Mandag: Randi 09.45--10:45, 12.00-13:45

Tirsdag: Ellen/Randi 8.30-09.45, Randi 12:00-13.45

Onsdag: Ellen  Hele dagen, Lunsj 11.30-12:00

Torsdag: Kontoret stengt

Fredag: Ellen hele dagen, Lunsj 11.30-12:00

 

Bruk gjerne disse nettsidene for å finne informasjon om utdanning og ulike yrker:

Vilbli.no

Vigo.no

Lånekassen

Folkehøgskoler

Studentum.no

Samordna opptak

ansa.no

Studievalg.no

Ung.no

Helsesøstra vår er Astrid Torgunrud.

Astrid Torgunrud kan treffes tirsdager. Da kan alle stikke innom for korte spørsmål eller gjøre avtaler.

Etter lunsj setter hun opp faste avtaler med elever som har bestilt time. Elevene bestiller time ved å ringe eller sende melding til 94 78 73 88 (bestilling av time kan skje gjennom hele uka). Helsesøster kan ved behov formidle kontakt med skolelege eller det øvrige hjelpeapparatet. Hun har epostadresse: astrid.torgunrød@stange.kommune.no.

I henhold til lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunens helsetjeneste omfatte en skolehelsetjeneste. Denne tjenesten skal være helsefremmende og forebyggende blant barn og unge i grunnskolen og den videregående skolen. Skolehelsetjenesten kan hjelpe elevene med blant annet prevensjonsveiledning, seksuelt overførbare infeksjoner, fysiske og psykiske plager og sykdommer som det bør tas hensyn til i skolesituasjonen. Helsesøster samarbeider gjerne med lærerne om timer i forebyggende helsearbeid.

Elevene kan avtale time på forhånd via telefon eller SMS, men de kan også stikke innom uten avtale. Tilbudet er gratis.

Stange kommune har også en Ungdomshelsestasjon elevene kan benytte. Ungdomshelsestasjonen holder til i 2.etasje ved Stange videregående skole og er bemannet med helsesøster og lege. Dette tilbudet er også gratis og man trenger ikke bestille time. Åpent hver tirsdag kl 16.00 - 18.00 iht skoleruta.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?