Om skolen

Vinterbilde av internatet, fotograf: Bård Bratlie
Sist oppdatert 11.12.2017

Ledelse og ansatte

Klikk på bildene for å se hele bildet

 

Renate Christiansen Lunde, Rektor
renate.lunde@hedmark.org
976 04 097

Anita Sunde
anita.sunde@hedmark.org
Studieleder naturbruk
958 31 377

Magnus Høye
magnus.hoye@hedmark.org
Studieleder studiespes/TIP
990 29 976

Elin Olsrud
elin.olsrud@hedmark.org
Avdelingsleder service
917 57 920

Martin Galgum
martin.galgum@hedmark.org
Avdelingsleder gård og skog
918 55 345

Randi Berg Rasen
randi.rasen@hedmark.org
Rådgiver spes.ped og TIP
990 18 296

Ellen Olberg
ellen.olberg@hedmark.org
Rådgiver naturbruk og studiespes
976 91 827

Merkantilt personale

Gry Bøe Mikkelsen
gry.boe.mikkelsen@hedmark.org
Sekretær
62 58 12 24

Igor Orlic
igor.orlic@hedmark.org
Sekretær
62 58 12 24

 

Navn Mobilnummer Stillingbetegn. E-post.
Amundsen, Hanne   Lærer (Permisjon 2018-19)  
Bergum, Linda 900 66 745 Lærer linda.bergum@hedmark.org 
Bjørge, Anne Ragnhild 906 083 80 Gartner/Lærer  (Permisjon 2018-19) anne-ragnhild.bjorge@hedmark.org 
Bratlien, Stener 950 31 085 Fagarbeider stener.bratlien@hedmark.org 
Danielsberg, Gøran 977 40 830 Lærer goran.danielsberg@hedmark.org 
Dillerud, Liv Berit Lauvik 476 12 835 Kantinemedarbeider livdil@hedmark.org 
Dillerud, Sissel 907 48 492 Internatassistent sissel.dillerud@hedmark.org 
Dybdahl, Eli Grøntoft 915 55 293 Lærer  (Permisjon 2018-19) elidyb@hedmark.org 
Enger, Erik 958 26 292 Lærer erieng@hedmark.org 
Erichsen, Anne Budde 917 71 904 Lærer anne.erichsen@hedmark.org 
Filseth, Elin Marie 909 79 780 Lærer elin.filseth@hedmark.org 
Fossum, Ingalill 950 54 788 Elevveileder ingalill.fossum@hedmark.org 
Frodahl, Morten 979 78 478 Lærer morten.frodahl@hedmark.org 
Fuglerud, Magni Olaug 988 58 383 Lærer  magni.olaug.fuglerud@hedmark.org
Grieken, Anna Martha van 911 29 928 Lærer anngri@hedmark.org 
Handeland, Torunn 906 76 495 Lærer torunn.handeland@hedmark.org 
Hansen, Vivi 977 74 998 Renholder vivi.hansen@hedmark.org 
Haraldsen, Elin Lundem 472 77 107 Renholder elihar1@hedmark.org 
Haug,Marianne 980 33 836 Elevveileder marhau@hedmark.org 
Husås, Dagfinn Stangeland 482 45 623 Lærer daghus@hedmark.org 
Høgberget, Tommy 911 38 416 Lærer tommy.hogberget@hedmark.org 
Høye, Magnus 990 29 976 Studieleder magnus.hoye@hedmark.org 
Håkensveen, Camilla 404 92 895 Renholdsleder camhaak@hedmark.org 
Jenssen, Caroline Dahl 473 90 323 Lærer  carjen5@hedmark.org
Karlsen, Robin Fjeld 918 64 348 Lærer robin.fjeld.karlsen@hedmark.org
Kippersund, Sjur 415 79 780 Elevveileder sjur.kippersund@hedmark.org 
Lauritsen, Odd Steinar 482 11 740 Lærer/IKT ansvarlig odd.lauritsen@hedmark.org 
Liahagen, Herbjørn 915 65 904 Lærer (Permisjon 2018-19) herli@hedmark.org 
Lombnæs, Inger Helene 907 69 818 Lærer inger.helene.lombnaes@hedmark.org 
Lunde, Renate Christiansen 976 04 097 Rektor renate.lunde@hedmark.org 
Mikaelsen, Mona 918 05 779 Lærer/rådgiver (Permisjon 2018-19) mona.mikaelsen@hedmark.org 
Mikkelsen, Gry Bøe 62 58 12 24 Kontor gry.boe.mikkelsen@hedmark.org
Moen, Gunnhild 470 21 100 Lærer gunmoe@hedmark.org 
Myhra, Jane 984 02 333 Kantinemedarbeider janmyh@hedmark.org 
Myren, Bjørn Olav 995 47 730 Lærer bjoemyr1@hedmark.org 
Mytting, John Martin 917 27 933 Lærer john.mytting@hedmark.org 
Nylend, Anders Erik 414 37 165 Fagleder anders.nylend@hedmark.org 
Olberg, Ellen Kristine 976 91 827 Lærer/rådgiver ellen.olberg@hedmark.org 
Olsrud, Elin 917 57 920 Avdelingsleder service elin.olsrud@hedmark.org 
Orlic, Igor 942 63 160 Kontor igor.orlic@hedmark.org 
Petersen, Jan Karl 450 37 131 Lærer jan.petersen@hedmark.org 
Rasen, Randi Berg 990 18 296 Lærer/rådgiver randi.rasen@hedmark.org 
Ringen, Bjørg Karin 926 67 305 Lærer bjorin@hedmark.org 
Rudi, Signhild   Lærer  signhild.rudi@hedmark.org
Røed, Gunhild Mathea 924 89 896 Elevveileder gunroee@hedmark.org 
Sjøenden, Mai Gunn 980 81 779 Kantineleder mai.sjoenden@hedmark.org 
Sjøli, Laila Rosenborg 412 42 629 Lærer laila.sjoli@hedmark.org 
Skinlo, Randi 909 85 721 Elevveileder randi.skinlo@hedmark.org 
Skåden, Hans Remi 948 88 399 Vaktmester hans.skaden@hedmark.org 
Solhaug, Morten 918 02 172 Elevveileder morsol@hedmark.org 
Sserunjogi, George Kitogo 998 60 381 Elevveileder george.sserunjogi@hedmark.org 
 Stenberg, Christoffer    Lærer (f.o.m. 01.10.18)  christoffer.stenberg@hedmark.org
Stensrud, Knut Olav 906 39 925 Lærer knust@hedmark.org 
Stensrud, Larisa 998 53 405 Renholder larisa.stensrud@hedmark.org 
Storsveen, Bjørn Arild 905 11 942 Lærer bjorn.storsveen@hedmark.org 
Sunde, Anita Karina 958 31 377 Studieleder anita.sunde@hedmark.org 
Sunde, Ola Andreas 917 51 743 Lærer ola.andreas.sunde@hedmark.org 
Søgård,Bjørn Ivar 950 68 430 Lærer bjoesoeg1@hedmark.org 
Sørensen, Ida 924 47 293 Lærer (Permisjon til 01.01.19) ida.sorensen@hedmark.org 
Teigen, Malin 482 11 011 Lærer malin.teigen@hedmark.org 
Thunes, Lene 476 67 442 Fagkonsulent landbruk lene.thunes@hedmark.org 
Torgersen, Silje Bjørgan   Lærer (Permisjon til 01.01.19)  
Torgunrud, Astrid 947 87 388 Helsesøster astrid.torgunrud@stange.kommune.no 
Vangli, Tore 909 17 735 Elevveileder tore.vangli@hedmark.org 
Vingdal, Magne 988 78 784 Lærer magne.vingdal@hedmark.org 
Våge, Arne Erik 908 25 661 Lærer arne.erik.vage@hedmark.org 
Wiker, Christian Hagen 957 52 928 IKT-lærling christian.hagen.wiker@hedmark.org 
Wold, Heidi Merete Rogstad 924 67 179 Lærer heiwol@hedmark.org 
Østby, Gerd 911 26 243 Renholder gerd.oestby@hedmark.org 
Østerås, Maria 414 01 474 Lærer (permisjon) maria.osteras@hedmark.org 
Østmo, Leif Morten 413 21 577 Fagarbeider leif.morten.ostmo@hedmark.org 
Østmo, Tor Gudmund Lode   Gartner/Lærer  toroes1@hedmark.org

Internatet

Jønsberg har i dag ca 50 elevplasser ved skolens internat. Du kan søke internatplass ved å følge denne linken:  https://www.hedmark.org/skolene/jonsberg-videregaende-skole/nyheter/internatplass/

Søknadsfristen for internatplass er 29.juli 2019.

Leiepris.
I forbindelse med at internatet vårt har vært under rehabilitering har prisene vært satt lavere enn tidligere. Fra høsten 2018 er internatet ferdig rehabilitert og prisene er derfor økt til 4600 kr for enkeltrom og 4300 kr for å dele internatrom. Dette inkluderer 4 måltider (3 på fredag) samt husleie.

Tildeling av rom

En forutsetning for å få tildelt internatrom er at eleven kan ta vare på seg selv praktisk og sosialt.

Leieavtale

Leieavtale vil bli sendt ut sammen med en bekreftelse på plass så snart som mulig etter søknadsfristen.

Ordensregler

Ordensregler vil bli delt ut de første skoledagene. Det skal signeres på at det er lest.

Rommene

Klikk på bildene for full størrelseRommene er nyoppusset med ny maling og nytt gulvbelegg siste år. Størrelsen varierer fra ca12-15 kvm på enkeltrom og fra ca 20-30 kvm på dobbeltrom. Det følger med rammemadrass, skrivepult og kontorstol på alle rom. Mulighet for å ta med egne møbler utenom dette. Sengetøy må også tas med av hver enkelt.  
Dusjer og toaletter vil være å finne i enden på hver etasje. Vaskerom i kjeller og et lite tekjøkken i 2.etg.

Helger og ferier

  • Elevene kan være på internatet i helgene etter gyldig grunn og avtale med skolen og godkjenning fra hjemmet for de under 18 år.
  • Elever som har vakter i fjøset i helgene kan bo på internatet
  • I skoleferier må alle elever reise hjem.
  • Ordensreglementet skal overholdes også i helgene.

Årsmelding

Aarsmelding_Jonsberg_16_17.pdf

Utviklingsplan Jønsberg 2017_2018.pdf

Jønsberg er en allsidig drevet gard med husdyr, planteproduksjon og skog. Gardsbruket har rundt 1000 daa dyrket mark og vel 10.000 daa skog og utmark. Jordbruksarealet ligger rundt skolen og skogteigene er i Stange, Elverum og Trysil.

Jønsberg 4H gårdtar i mot barnehager, skoleklasser og 4H klubber for omvisning og aktiviteter.

Storfe
Jønsberg driver økologisk mjølkeproduksjon med 60 kyr og har en årlig mjølkekvote på 400 000 liter. Det betyr at det produseres mer enn 1000 liter mjølk daglig, og at hver ku i gjennomsnitt mjølker ca. 8000 kg per år. Kuene blir mjølket av en robot.

Tankbilen kommer 3 ganger pr uke. Det blir alltid tatt prøver av mjølka som viser innhold og kvalitet. Med tankbilen blir mjølka levert til meieriet. Her blir mjølka tappet i mjølkekartonger og sendt til butikker over hele Østlandet.

Kuene spiser 0-10 kg kraftfôr per dag. Hos mjølkekuene bestemmer ei databrikke rundt halsen hvor mye kraftfôr den kan få per dag, samt hvor ofte den skal melkes. I tillegg eter ei voksen mjølkeku rundt 35-50 kg rundballesurfôr daglig.

Fra mai til september har kua tilgang på beite. Fôrmeny fordelt etter fôrenheter er da ca: kraftfôr 30 %, rundballesurfôr 55 % og beite 15 %.

De fleste mjølkekyrne er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF). I tillegg har vi flere av de gamle norske storferasene som Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN), dølafe, østlandsk rødkolle, jarlsbergfe og telemarksfe, som er en av Norges viktigste kulturarver.

Kalvingene er jevnt fordelt over hele året. Nyfødte kalver går sammen med mor de tre første døgnene og suger råmjølk sjøl. Deretter blir de satt i enkeltbinger i en uke før de settes sammen i små grupper og får mjølk fra drikkeautomaten med smokker i 3 måneder.

Gris
Svinebesetningen på Jønsberg består av ca. 30 årspurker med oppfôring av slaktegris. Det drives 11-ukers puljedrift. Dvs. at hver 11. uke har vi grising, med plass til 12 purker i hver sin fødebinge.

Det fødes i gjennomsnitt 13 grisunger per kull, og en nyfødt gris veier knapt 2 kg. Grisungene går sammen med mora i ca. 32 dager i fødeavdelingen. Når de er 8 uker gamle veier de ca. 20 kg og flyttes over til slaktegrisavdelingen. Der vokser de til de er 5,5 mnd. gamle og veier ca. 120 kg, og er tunge nok til å sendes med slaktebilen. Daglig tilvekst er i gjennomsnitt 1kg i denne perioden! Grisene fôres med kraftfôr og grovfôr. Ei purke med grisunger trenger 10-12 kg kraftfôr og ca. 40 liter vann daglig i de ukene hun produserer mjølk.

Alle purkene kommer fra en formeringsbesetning som produserer mordyr/krysningsdyr av rasen Landsvin og Yorkshire (LY-purker). Purkene blir inseminert med Durocsæd, slik at alle grisunger som blir født på Jønsberg består av tre raser, som gir et ekstra godt, mørt og saftig kjøtt. Vi har likevel en råne, som brukes som «konsulent».

Sau

Saueholdet på Jønsberg er økologisk og består av 15 vinterfôra søyer. Vi har to raser: Norsk kvit sau og gammelnorsk spælsau. Noen søyer blir inseminert med sæd fra landets beste værer som er samlet på garden Staur i Stange, mens resten blir inseminert med vær. Om vinteren fôres sauen med rundballesurfôr, høy og noe kraftfôr.

Sauen går på innmarksbeite om sommeren pga. rovdyrproblematikken. Sauen får fra 1-3 lam. Vi vil helst ha 2 lam per søye da dette gir best slaktelam om høsten. Et nyfødt lam om våren veier 3-6 kg, om høsten veier det mellom 25-50 kg, avhengig av rase.

Sports- og familiedyr

Vi har flere ulike kaninraser, deriblant trønderkanin, løvehodekanin, white, Tyske kjempeschecke og Rex. Kaninene fôres med høy, gulrot og kraftfôr. Vi har også marsvin, chinchilla, undulater, nymfeparakitter og dvergpapegøyer, og en tarantella. Alle dyreslag skal ha eget fôringsopplegg og stell, så her er det mange å ta hånd om, og mye å lære!

Planteproduksjon

Jønsberg videregående skole eier 960 daa dyrka mark. I tillegg leier skolen 350 daa, det meste brukes som beite. Ca. 300 daa er konvensjonelt dyrket, og består for det meste av korn. Mens ca. 1000 daa er økologisk dyrket, hvorav ca. 700 daa er eng og beite, resten korn, noe gulrot og potet.

Gartneri

Skolen har et drivhus på 300 m2. Her produseres det 1500 julestjerner hver høst og 5000-6000 sommerblomster om våren. Blomstene selges direkte til kunder.

Skogbruk og friluftsliv

Jønsberg har skogteiger i Stange, Elverum og Trysil, tilsammen ca. 10 000 daa. Årlig avvirkes(hugges) nærmere 1000 m3, både av elever og profesjonelle med hogstmaskiner. Hvert år blir det plantet 2000-3000 granplanter av elever, samt ungskogpleie på 20-30daa.

Skogen benyttes i tillegg til undervisning innen friluftsliv. Her er Grøtbekklia sentral, et leirsted i Trysilskogen som benyttes til friluftsliv og andre aktiviteter for elevene og ansatte. Grøtbekklia leies ut når skolen ikke benytter stedet.

Jønsberg 4H gård

Årlig besøker mange barnehagebarn og skoleelever Jønsberg 4H-gård og får ny kunnskap og gode opplevelser om landbruk.

For bestilling av besøk, epost: post.jonsberg.vgs@hedmark.org
tlf: 62 58 12 24

Besøksdager: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 9.30 - 11.30

Grupper over 15 stk; mandager og tirsdager.

Flere enn 30 stk bør fordeles på flere dager.

Norge har rundt 25 4H-gårder med svært ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Alle gårdene tar i mot barn og unge til pedagogisk tilrettelagte besøk. I utlandet kalles tilsvarende gårder City Farms og er svært populære. Jønsberg videregående skole er den første etablerte 4H-gården i Hedmark

Vi tar imot besøk av grupper etter avtale, og tilpasser ved behov.

Et vanlig besøksopplegg for barnehager og skoleklasser varer i ca. 2 timer. Vi legger opptil at barna får litt aktiviteter og blir kjent med dyrene på gården; kuer,griser, sauer og andre smådyr. Det er mulighet for å avslutte besøket med lek og niste (evt. grilling) ved ljørkoia med fine uteområder. Se infoskriv om skolen og de voksnes oppgaver før besøket. (Vedlegg nederst på siden).

Ved juletider tilbyr vi en «ekstrapakke» med julegrøt og god julestemning i tillegg til besøket. Varighet ca. 3 timer.

 

Tilbakemeldinger viser at med godt forberedte og gjennomført besøk på Jønsberg 4H-gård arbeider elevene med mange av målene i Kunnskapsløftet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?