Om skolen

  Vinterbilde av internatet, fotograf: Bård Bratlie
  Sist oppdatert 11.12.2017
  Internatet på Jønsberg

  Ledelse

  Klikk på bildene for hele bildet

  Renate Christiansen Lunde, Rektor
  976 04 097

   
   
  Anita Sunde
  Studieleder naturbruk
  958 31 377


  Magnus Høye
  Studieleder studiespes/TIP
  990 29 976

     
  Elin Olsrud
  Avdelingsleder service
  917 57 920
   
  Randi Berg Rasen
  Rådgiver spes.ped
  990 18 296
   
  Ellen Olberg
  Rådgiver naturbruk
  976 91 827
   
  Mona Mikaelsen
  Rådgiver studiespes
  918 05 779
   
   
  Gry Bøe Mikkelsen
  Sekretær
  62 58 12 24
   
  Igor Orlic
  Sekretær
  62 58 12 24
  Klikk for ansattliste!
  Navn Mobilnummer Stillingbetegn. E-post.
  Bergum, Linda 900 66 745 Lærer linda.bergum@hedmark.org 
  Bjørge, Anne Ragnhild 906 083 80 Gartner/Lærer anne-ragnhild.bjorge@hedmark.org 
  Bratlien, Stener 950 31 085 Fagarbeider stener.bratlien@hedmark.org 
  Danielsberg, Gøran 977 40 830 Avdelingsleder gard og skog goran.danielsberg@hedmark.org 
  Dillerud, Liv Berit Lauvik 476 12 835 Kantinemedarbeider livdil@hedmark.org 
  Dillerud, Sissel 907 48 492 Internatassistent sissel.dillerud@hedmark.org 
  Dybdahl, Eli Grøntoft 915 55 293 Lærer elidyb@hedmark.org 
  Enger, Erik 958 26 292 Lærer erieng@hedmark.org 
  Erichsen, Anne Budde 917 71 904 Lærer anne.erichsen@hedmark.org 
  Filseth, Elin Marie 909 79 780 Lærer elin.filseth@hedmark.org 
  Fossum, Ingalill 950 54 788 Elevveileder ingalill.fossum@hedmark.org 
  Frodahl, Morten 979 78 478 Lærer morten.frodahl@hedmark.org 
  Grieken, Anna Martha van 911 29 928 Lærer anngri@hedmark.org 
  Handeland, Torunn 906 76 495 Lærer torunn.handeland@hedmark.org 
  Hansen, Vivi 977 74 998 Renholder vivi.hansen@hedmark.org 
  Haraldsen, Elin Lundem 472 77 107 Renholder elihar1@hedmark.org 
  Haug,Marianne 980 33 836 Elevveileder marhau@hedmark.org 
  Husås, Dagfinn Stangeland 482 45 623 Lærer daghus@hedmark.org 
  Høgberget, Tommy 911 38 416 Lærer tommy.hogberget@hedmark.org 
  Høye, Magnus 990 29 976 Studieleder magnus.hoye@hedmark.org 
  Håkensveen, Camilla 404 92 895 Renholdsleder camhaak@hedmark.org 
  Karlsen, Robin Fjeld 918 64 348 Lærer robin.fjeld.karlsen@hedmark.org
  Kippersund, Sjur 415 79 780 Elevveileder sjur.kippersund@hedmark.org 
  Lauritsen, Odd Steinar 482 11 740 Lærer/IKT ansvarlig odd.lauritsen@hedmark.org 
  Liahagen, Herbjørn 915 65 904 Lærer herli@hedmark.org 
  Lie, Gunder Søsveen 977 67 849 Vaktmesterassistent gunlie@hedmark.org
  Lombnæs, Inger Helene 907 69 818 Lærer inger.helene.lombnaes@hedmark.org 
  Lunde, Renate Christiansen 976 04 097 Rektor renate.lunde@hedmark.org 
  Mikaelsen, Mona 918 05 779 Lærer/rådgiver mona.mikaelsen@hedmark.org 
  Mikkelsen, Gry Bøe 62 58 12 24 Kontor gry.boe.mikkelsen@hedmark.org
  Moen, Gunnhild 470 21 100 Lærer gunmoe@hedmark.org 
  Myhra, Jane 984 02 333 Kantinemedarbeider janmyh@hedmark.org 
  Myren, Bjørn Olav 995 47 730 Lærer bjoemyr1@hedmark.org 
  Mytting, John Martin 917 27 933 Lærer john.mytting@hedmark.org 
  Nylend, Anders Erik 414 37 165 Fagleder anders.nylend@hedmark.org 
  Olberg, Ellen Kristine 976 91 827 Lærer/rådgiver ellen.olberg@hedmark.org 
  Olsrud, Elin 917 57 920 Avdelingsleder service elin.olsrud@hedmark.org 
  Orlic, Igor 942 63 160 Kontor igor.orlic@hedmark.org 
  Petersen, Jan Karl 450 37 131 Lærer jan.petersen@hedmark.org 
  Rasen, Randi Berg 990 18 296 Lærer/rådgiver randi.rasen@hedmark.org 
  Ringen, Bjørg Karin 926 67 305 Lærer bjorin@hedmark.org 
  Røed, Gunhild Mathea 924 89 896 Elevveileder gunroee@hedmark.org 
  Sjøenden, Mai Gunn 980 81 779 Kantineleder mai.sjoenden@hedmark.org 
  Sjøli, Laila Rosenborg 412 42 629 Lærer laila.sjoli@hedmark.org 
  Skinlo, Randi 909 85 721 Elevveileder randi.skinlo@hedmark.org 
  Skåden, Hans Remi 948 88 399 Vaktmester hans.skaden@hedmark.org 
  Solhaug, Morten 918 02 172 Elevveileder morsol@hedmark.org 
  Sserunjogi, George Kitogo 998 60 381 Elevveileder george.sserunjogi@hedmark.org 
  Stensrud, Knut Olav 906 39 925 Lærer knust@hedmark.org 
  Stensrud, Larisa 998 53 405 Renholder larisa.stensrud@hedmark.org 
  Storsveen, Bjørn Arild 905 11 942 Lærer bjorn.storsveen@hedmark.org 
  Sunde, Anita Karina 958 31 377 Studieleder anita.sunde@hedmark.org 
  Sunde, Ola Andreas 917 51 743 Lærer ola.andreas.sunde@hedmark.org 
  Søgård,Bjørn Ivar 950 68 430 Lærer bjoesoeg1@hedmark.org 
  Sørensen, Ida 924 47 293 Lærer ida.sorensen@hedmark.org 
  Teigen, Malin 482 11 011 Lærer malin.teigen@hedmark.org 
  Thunes, Lene 476 67 442 Fagkonsulent landbruk lene.thunes@hedmark.org 
  Tolfsen, Nina  920 23 424 Lærer (permisjon) nintol@hedmark.org 
  Torgunrud, Astrid 947 87 388 Helsesøster astrid.torgunrud@stange.kommune.no 
  Vangli, Tore 909 17 735 Elevveileder tore.vangli@hedmark.org 
  Vingdal, Magne 988 78 784 Lærer magne.vingdal@hedmark.org 
  Våge, Arne Erik 908 25 661 Lærer arne.erik.vage@hedmark.org 
  Wiker, Christian Hagen 957 52 928 IKT-lærling christian.hagen.wiker@hedmark.org 
  Wold, Heidi Merete Rogstad 924 67 179 Lærer heiwol@hedmark.org 
  Østby, Gerd 911 26 243 Renholder gerd.oestby@hedmark.org 
  Østerås, Maria 414 01 474 Lærer (permisjon) maria.osteras@hedmark.org 
  Østmo, Leif Morten 413 21 577 Fagarbeider leif.morten.ostmo@hedmark.org 

   

  Aarsmelding_Jonsberg_16_17.pdf

  Utviklingsplan Jønsberg 2017_2018.pdf

  Skolens gårdsbruk

  Jønsberg er en allsidig drevet gard med husdyr, planteproduksjon og skog. Gardsbruket har rundt 1000 daa dyrket mark og vel 10.000 daa skog og utmark. Jordbruksarealet ligger rundt skolen og skogteigene er i Stange, Elverum og Trysil.

  Jønsberg 4H gårdtar i mot barnehager, skoleklasser og 4H klubber for omvisning og aktiviteter.

  Storfe

  Jønsberg driver økologisk mjølkeproduksjon med 60 kyr og har en årlig mjølkekvote på 400 000 liter. Det betyr at det produseres mer enn 1000 liter mjølk daglig, og at hver ku i gjennomsnitt mjølker ca. 8000 kg per år. Kuene blir mjølket av en robot. 

  Tankbilen kommer 3 ganger pr uke. Det blir alltid tatt prøver av mjølka som viser innhold og kvalitet. Med tankbilen blir mjølka levert til meieriet. Her blir mjølka tappet i mjølkekartonger og sendt til butikker over hele Østlandet. 

  Kuene spiser 0-10 kg kraftfôr per dag. Hos mjølkekuene bestemmer ei databrikke rundt halsen hvor mye kraftfôr den kan få per dag, samt hvor ofte den skal melkes. I tillegg eter ei voksen mjølkeku rundt 35-50 kg rundballesurfôr daglig.  

  Fra mai til september har kua tilgang på beite. Fôrmeny fordelt etter fôrenheter er da ca: kraftfôr 30 %, rundballesurfôr 55 % og beite 15 %. 

  De fleste mjølkekyrne er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF). I tillegg har vi flere av de gamle norske storferasene som Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN), dølafe, østlandsk rødkolle, jarlsbergfe og telemarksfe, som er en av Norges viktigste kulturarver. 

  Kalvingene er jevnt fordelt over hele året. Nyfødte kalver går sammen med mor de tre første døgnene og suger råmjølk sjøl. Deretter blir de satt i enkeltbinger i en uke før de settes sammen i små grupper og får mjølk fra drikkeautomaten med smokker i 3 måneder.

   

  Gris

  Svinebesetningen på Jønsberg består av ca. 30 årspurker med oppfôring av slaktegris. Det drives 11-ukers puljedrift. Dvs. at hver 11. uke har vi grising, med plass til 12 purker i hver sin fødebinge.

  Det fødes i gjennomsnitt 13 grisunger per kull, og en nyfødt gris veier knapt 2 kg. Grisungene går sammen med mora i ca. 32 dager i fødeavdelingen. Når de er 8 uker gamle veier de ca. 20 kg og flyttes over til slaktegrisavdelingen. Der vokser de til de er 5,5 mnd. gamle og veier ca. 120 kg, og er tunge nok til å sendes med slaktebilen. Daglig tilvekst er i gjennomsnitt 1kg i denne perioden! Grisene fôres med kraftfôr og grovfôr. Ei purke med grisunger trenger 10-12 kg kraftfôr og ca. 40 liter vann daglig i de ukene hun produserer mjølk.

  Alle purkene kommer fra en formeringsbesetning som produserer mordyr/krysningsdyr av rasen Landsvin og Yorkshire (LY-purker). Purkene blir inseminert med Durocsæd, slik at alle grisunger som blir født på Jønsberg består av tre raser, som gir et ekstra godt, mørt og saftig kjøtt. Vi har likevel en råne, som brukes som «konsulent».

   

  Sau

   

  Saueholdet på Jønsberg er økologisk og består av 15 vinterfôra søyer. Vi har to raser: Norsk kvit sau og gammelnorsk spælsau. Noen søyer blir inseminert med sæd fra landets beste værer som er samlet på garden Staur i Stange, mens resten blir inseminert med vær. Om vinteren fôres sauen med rundballesurfôr, høy og noe kraftfôr.

  Sauen går på innmarksbeite om sommeren pga. rovdyrproblematikken. Sauen får fra 1-3 lam. Vi vil helst ha 2 lam per søye da dette gir best slaktelam om høsten. Et nyfødt lam om våren veier 3-6 kg, om høsten veier det mellom 25-50 kg, avhengig av rase.

  Sports- og familiedyr

  Vi har flere ulike kaninraser, deriblant trønderkanin, løvehodekanin, white, Tyske kjempeschecke og Rex. Kaninene fôres med høy, gulrot og kraftfôr. Vi har også marsvin, chinchilla, undulater, nymfeparakitter og dvergpapegøyer, og en tarantella. Alle dyreslag skal ha eget fôringsopplegg og stell, så her er det mange å ta hånd om, og mye å lære!

  Planteproduksjon

  Jønsberg videregående skole eier 960 daa dyrka mark. I tillegg leier skolen 350 daa, det meste brukes som beite. Ca. 300 daa er konvensjonelt dyrket, og består for det meste av korn. Mens ca. 1000 daa er økologisk dyrket, hvorav ca. 700 daa er eng og beite, resten korn, noe gulrot og potet.

  GARTNERI
  Skolen har et drivhus på 300 m2. Her produseres det 1500 julestjerner hver høst og 5000-6000 sommerblomster om våren. Blomstene selges direkte til kunder.

  Skogbruk og friluftsliv

  Jønsberg har skogteiger i Stange, Elverum og Trysil, tilsammen ca. 10 000 daa. Årlig avvirkes(hugges) nærmere 1000 m3, både av elever og profesjonelle med hogstmaskiner. Hvert år blir det plantet 2000-3000 granplanter av elever, samt ungskogpleie på 20-30daa.

  Skogen benyttes i tillegg til undervisning innen friluftsliv. Her er Grøtbekklia sentral, et leirsted i Trysilskogen som benyttes til friluftsliv og andre aktiviteter for elevene og ansatte. Grøtbekklia leies ut når skolen ikke benytter stedet.

  Årlig besøker mange barnehagebarn og skoleelever Jønsberg 4H-gård og får ny kunnskap og gode opplevelser om landbruk.

  For bestilling av besøk, epost: post.jonsberg.vgs@hedmark.org
                                          tlf: 62 58 12 24

   

  Norge har rundt 25 4H-gårder med svært ulike størrelser, driftsmåter og  
  eierskap. Alle gårdene tar i mot barn og unge til pedagogisk tilrettelagte
  besøk. I utlandet kalles tilsvarende gårder City Farms og er svært populære. 
  Jønsberg videregående skole er den første etablerte 4H-gården i Hedmark

   

   


  Vi tar imot besøk av grupper etter avtale, og tilpasser ved behov.

  Et vanlig besøksopplegg for barnehager og skoleklasser varer i ca. 2 timer. Vi legger opptil at barna får litt aktiviteter og blir kjent med dyrene på gården; kuer,griser, sauer og andre smådyr. Det er mulighet for å avslutte besøket med lek og niste (evt. grilling) ved ljørkoia med fine uteområder. Se infoskriv om skolen og de voksnes oppgaver før besøket. (Vedlegg nederst på siden).

  Ved juletider tilbyr vi en «ekstrapakke» med julegrøt og god julestemning i tillegg til besøket. Varighet ca. 3 timer.

   

  Tilbakemeldinger viser at med godt forberedte og gjennomført besøk på Jønsberg 4H-gård arbeider elevene med mange av målene i Kunnskapsløftet.

   

  De voksnes oppgaver_okt_2013 (1).pdf

  Informasjonshefte om gardsbruket på Jønsberg 4H gård_okt_2013.pdf

   

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?