Utdanningstilbud

Sist oppdatert 11.12.2017

 Studieforberedende tilbud

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

Lokal info

Du lærer:

 • Fellesfag som Historie og andre teoretiske fag (totalt 645 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal info

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprossesser
 • om biologisk produksjon

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Naturbruk ved Jønsberg

Vi har 1-2 elever hvert år som tar et skoleår tilsvarende VG2 i England.
Askham Bryan College  https://www.askham-bryan.ac.uk/

Jønsberg VGS tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser. Neste kursstart er høsten 2019.
Målgruppen for kurset er bønder og andre som har behov forutdanning i landbruksfag/naturbruk. Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for VG2 og VG3.

Kursets innhold
Undervisningen er lagt opp etter læreplanene for fellesprogramfag for VG2 landbruk og gartnernæring og VG3 Landbruk.

1. året fullføres VG2 fagene produksjon og tjenesteyting ogforvaltning og drift. Læreplaner første året:   Programoråde for landbruk og gartnernæring -Læreplan i felles programfag VG 2

2. året er det VG3 fagene plante- og husdyrproduksjon, utmark og kulturlandskap og gardsdrift. Læreplaner andre året: Programområde forlandbruk - læreplan i felles programfag Vg3

Organisering
Studiet går over 2 år med til sammen 18 samlinger på fredag og lørdag. På fredag foregår undervisningen fra Kl 09.00 – 18.00 (10 undervisningstimer) og på lørdag foregår undervisningen fra kl 09.00 – 16.00 (8 undervisningstimer). Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser på læringsplattformen It’s learning.
Lærerne som har ansvaret for de forskjellige delene av kurset legger ut informasjon, oppgaver og gir tilbakemeldinger/vurdering på It’s Learning. Oppgavene leveres på læringsplattformen.
Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktvurdering.
Eksamen gjennomføres i henhold til fastsatte læreplaner.
Elevene må selv skaffe bøker og disponere PC med internettilgang.

Inntakskrav:
•    Fylt 25 år i inntaksåret
•    Bosatt i Hedmark
•    Aktiv bonde, arbeider innen landbruk/naturbruk,har planer om ta over gård eller skal jobbe innen landbruk/naturbruk og andresom har behov for utdanningen.

Prioritering ved oversøking:
1.    De som har et arbeidsforhold/driver i landbruksnæringen
2.    De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
3.    De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk
4.    Andre
Innenfor hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

SØKNADSFRIST 18.04.19
Søkning foregår på www.vigo.no
•    velg «Voksenopplæring /Realkompetansevurdering»
•    logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID
•    fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis
•    huk av for at du ønsker opplæring
•    velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse

I kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg, her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.

•    den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamarregionen

Kompetansebevis deles ut etter fullført kurs.
For å få vitnemål som agronom må det i tillegg dokumenteres kompetanse tilsvarende: VG1 Naturbruk, fellesfagene VG2, prosjekt til fordypning VG2 og programfag til valg VG3. I disse fagene kan du realkompetansevurderes eller avlegge privatisteksamen.


Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Lokal info

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?